Resultaat Werkconferentie City Deal ‘Kennis Maken’

Dit gaat over de City Deal City Deal Kennis Maken

De stad als living lab, waar studenten en onderzoekers hun talenten en kennis inzetten voor maatschappelijke (stedelijke) vraagstukken. Dat is wat de City Deal Kennis Maken onder meer voor ogen heeft. Afgelopen 7 oktober kwamen ruim zestig vertegenwoordigers van steden, Rijk en kennisinstellingen bij elkaar in Utrecht om de ambities rond deze City Deal gelijk te stemmen. Dat heeft geresulteerd in een concepttekst van de City Deal ‘Kennis Maken’ waar nu verder aan wordt gewerkt.

Zowel het Netwerk Kennissteden en de Strategische Agenda van OCW spraken zich al eerder uit voor meer regionale samenwerking tussen kennisinstellingen en steden. Dergelijke samenwerking biedt de instellingen een goede manier om kennis beschikbaar te maken voor maatschappelijke vraagstukken in die steden. De stad biedt zo tegelijkertijd een rijke leeromgeving voor de onderzoekers en studenten. Niet gek dus dat de kennissteden, VSNU en VH, Kences samen met de ministeries OCW en BZK deze samenwerking willen bekrachtigen via een City Deal.

Doel van de werkconferentie op 7 oktober was om van onderop de tekst klaar te maken zodat de deelnemers deze mee terug konden nemen naar hun bestuurders. In de vorm van een piramide moesten de deelnemers in verschillende bijeenkomsten toewerken naar een uiteindelijke tekst. Dat heeft geresulteerd in bijgevoegde City Deal Kennis Maken.

De concepttekst van de City Deal Kennis Maken ligt inmiddels voor nader commentaar voor bij de bestuurders van het Netwerk Kennissteden, de VSNU, VH, Kences en de ministeries OCW, BZK en EZ.

Naar verwacht wordt de tekst rond 15 december verzonden aan de colleges van B&W van de twaalf universiteitssteden, de colleges van bestuur van de universiteiten, de colleges van bestuur van de hogescholen, terwijl de tekst tegelijkertijd juridisch getoetst wordt bij het Rijk. Doel is dat begin februari 2017 de City Deal getekend kan worden door het Rijk en haar partners.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *