Ruim 60 huishoudens in Utrecht krijgen oplossing op maat dankzij City Deal

Ondiep, Utrecht. Foto: Flickr Creative Commons/Patricia van der Kooij.
Ondiep, Utrecht. Foto: Flickr Creative Commons/Patricia van der Kooij.

Meer dan 60 huishoudens van de Utrechtse wijk Ondiep Pijlsweerd hebben met de aanpak ‘Ondiep Ontregelt’ een oplossing op maat gekregen. Dat schrijven wethouders Victor Everhardt en Kees Diepeveen in een brief namens het college aan de raad. De aanpak is onderdeel van de City Deal Inclusieve Stad, en wordt nog dit jaar uitgebreid naar een andere wijk in de Domstad, Kanaleneiland.

Samen met vier andere gemeenten en vier ministeries werkt Utrecht in de City Deal aan het verbeteren van de ondersteuning aan mensen met complexe problemen met name op het vlak van bestaanszekerheid. “We voeren experimenten uit die meer maatwerk mogelijk maken, versterken de flexibiliteit binnen de eigen gemeentelijke organisatie en nodigen onze partners, zoals woningcorporaties en zorgverzekeraars, maar ook de rijksuitvoeringsinstanties, waaronder het UWV, Belastingdienst en SVB, uit om hetzelfde te doen”, schrijven Everhardt en Kees Diepeveen.

‘Doen wat nodig is’

Het buurtteam en de vaste contactpersonen hebben sinds maart in Ondiep de ruimte gekregen om ‘te doen wat nodig is’, ook als dat betekent dat er een uitzondering op de regels gemaakt moet worden. In veel gevallen werden met de maatwerkoplossingen grotere schulden voorkomen. Ook werden oplossingen gerealiseerd op het vlak van inkomen, woonsituaties en gezondheid/beperkingen. Op basis van de ervaringen in Ondiep wordt deze werkwijze nog dit jaar uitgebreid naar Kanaleneiland.

Door de nauwe samenwerking tussen het buurtteam, en een team van vaste contactpersonen van diverse organisaties, van gemeente/Werk & Inkomen, woningcorporaties Mitros en Portaal, Zilveren Kruis tot UWV, SVB en CAK, zijn complexe problemen opgelost. Hierdoor wordt de ondersteuning aan Utrechters effectiever en worden problemen opgelost voordat ze escaleren. Tevens worden maatschappelijke kosten bespaard op het vlak van jeugdhulp, zorg, huisuitzetting, gezondheidszorg, schuldsanering en bewindvoering.

Maatwerkoplossingen

En in alle situaties is de maatwerkoplossing gepaard gegaan met de vraag aan het huishouden: ‘Als wij voor u deze uitzondering realiseren, wat kan uw inzet zijn om de situatie verder te verbeteren?’ Dit heeft ertoe geleid dat mensen een baan vonden, vrijwilligerswerk gingen doen of zich op een andere manier extra gingen inspannen om hun leven weer op de rit te krijgen. Zowel het Buurtteam Ondiep als inwoners zijn positief over de oplossingen die geboden zijn.

“Als gemeente zien we de complexe casussen uit Ondiep als een spiegel waarin we kunnen zien hoe ons beleid en onze dienstverlening in de leefwereld van de Utrechtse inwoner uitpakt”, aldus de twee wethouders. “Tweemaandelijks bespreken we hoe we de patronen die uit de casuïstiek naar voren komen kunnen omzetten in verbetering van onze dienstverlening, onze werkprocessen en ons beleid. Ook signaleren we structurele knelpunten waardoor problemen zelfs binnen de city deal niet oplosbaar bleken.”

Maatschappelijke kosten

Behalve het voorkomen van meer ellende voor de betreffende huishoudens zijn ook maatschappelijke kosten bespaard door problemen sneller en eerder op te lossen:

  • In 40 situaties zijn (hogere) schulden voorkomen. Dat bespaart kosten voor schulddienstverlening, bewindvoering, huisuitzetting, incassokosten bij instanties en vaak ook kosten op het vlak van (jeugd-)zorg.
  • In minimaal één situatie is acute dakloosheid voorkomen en daardoor kosten voor maatschappelijke opvang en (jeugd-)zorg
  • In drie situaties heeft de maatwerkoplossing ertoe geleid tot de betrokkenen weer aan het werk kunnen. Dat bespaart drie uitkeringen
  • In bijna alle situaties zijn hogere (jeugd-)zorgkosten voorkomen door reductie van de stres
  • In bijna alle situaties zijn kosten bespaard op de inzet van het buurtteam die veel forser zou zijn als de ontregelde aanpak niet mogelijk was geweest

In de City Deal Inclusieve Stad heeft Utrecht gekozen voor Ondiep Pijlsweerd als eerste experimentwijk voor de City Deal aanpak. Eind van het jaar zal het Verwey Jonkerinstituut met een evaluatierapport komen over deze aanpak.

Klik hier voor de commissiebrief waarin voorbeelden beschreven worden of kijk naar een lijst van voorbeelden uit de Utrechtse wijkaanpak.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *