Samenwerking bij klimaatadaptatie loont

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzocht De Urbanisten hoe partijen in Rotterdam een oplossing kunnen vinden voor een overschot aan regenwater. Flinke buien leiden nu al regelmatig tot overlast voor bewoners. Denk aan souterrains en kelders die onderlopen en straten die blank staan. Niet ingrijpen leidt in de toekomst tot meer en grotere problemen.

In een pilot trokken de gemeente Rotterdam, hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en woningcorporatie Havensteder gezamenlijk op om tot een oplossing te komen. Focus lag op drie woonblokken in de Agniesebuurt. Uit dit onderzoek blijkt dat samenwerking loont. Een integrale aanpak leidt tot minder kosten en sneller resultaat. John van der Knaap, senior projectleider Strategie bij Havensteder, legt uit: “Onze huurders ervaren veel overlast van het wateroverschot, maar wij kunnen het probleem niet alleen oplossen. Als vastgoedeigenaar hebben we invloed op de woningen, maar niet op de riolering of de inrichting van de buitenruimte. Met een integrale aanpak komen we tot een duurzame oplossing.”

Agniesebuurt

Op basis van de onderzoeksresultaten gaan de drie partijen in Rotterdam nu daadwerkelijk aan de slag. In voorbereiding zijn een binnenterrein en een dak in de Agniesebuurt; deze worden geschikt gemaakt voor de opvang van regenwater. “We zijn al in gesprek met de bewoners van deze woonblokken om ze te informeren en om ideeën op te halen” zegt Van der Knaap. “Vorig jaar werd een waterplein aangelegd in Rotterdam Noord. Het was een idee van de bewoners. Ze zochten een manier om het overtollige water zodanig te verwerken dat het een toegevoegde waarde werd voor de wijk. Het werd een waterplein waar de kinderen ‘s zomers met water kunnen spelen en dat er ook nog mooi uitziet.”

Gezamenlijke inzet

Uit de pilot blijkt ontegenzeggelijk dat de gezamenlijke inzet van de gemeente, waterschap en vastgoedeigenaar een voorwaarde is om tot een succesvolle aanpak te komen. Samen willen zij nu onderzoeken wat de financiële, juridische en programmatische randvoorwaarden zijn om de aanpak van klimaatadaptatie te optimaliseren. Dit gebeurt in goed overleg met andere partijen, zoals bewoners, uitvoerders, provincie en ministerie.

Een mooie taak voor de City Deal om dit vraagstuk verder te helpen vanuit de Rotterdamse ervaring.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op de website van de City Deal Klimaatadaptatie. Meer informatie ontvangen over deze City Deal? Schrijf u in voor de nieuwsbrief.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *