SER-advies: sterke punten uitbouwen en samenwerken

Mariëtte Hamer heeft vrijdag de SER-agenda voor de stad aan minister Plasterk aangeboden.

Begin dit jaar vroeg minister Plasterk de SER om advies uit de brengen, met als centrale vraag: welke mechanismen bepalen of een stad succesvol is in het bevorderen van innovatie, ondernemerschap en werkgelegenheid, en wat kunnen werkgevers, werknemers en andere partijen bijdragen om die mechanismen verder te versterken?

DE stad bestaat niet, is een in het oog springende constatering uit het advies. Dat lijkt een open deur, maar is van groot belang bij het bepalen van de oplossingen voor de vraagstukken waar onze steden mee geconfronteerd worden en vooral ook op welke manier de positie van de steden als motor van onze economie kan worden versterkt.

De minister onderschreef deze conclusie van harte. Geen ‘one size fits all’ oplossingen, waarbij hij refereerde aan de uiteenlopende acties van steden om zich te onderscheiden. Maar ook zorgen dat steden niet alleen maar op eigen houtje bezig zijn. Samenwerking is cruciaal; binnen de steden met alle betrokkenen en tussen steden onderling. Het advies geeft aan dat de historisch gevormde bestuurlijke inrichting steeds minder is toegesneden op de ontwikkeling van economisch stedelijke regio’s. De City Deals die momenteel in het kader van Agenda Stad worden uitgewerkt zijn dan ook bedoeld om tot nieuwe vormen van samenwerking rond stedelijke opgaven te komen.

Zowel Hamer als Plasterk benadrukten het feit dat het in veel steden bruist van de ideeën. Er zit energie op het onderwerp en dat is ook nodig. Het is nu zaak deze energie om te zetten in concrete oplossingen die steden verder helpen. Een spanningsveld daarbij is de roep om ruimte voor lokaal maatwerk, en de noodzaak van landelijke kaders om versnippering van investeringen en expertise tegen te gaan.

Het advies is een advies op hoofdlijnen. De SER heeft aangeboden om een toegespitst vervolgadvies op te stellen. De minister beraadt zich nog op welke wijze hier behoefte aan is, bijvoorbeeld door de sociale partners te betrekken bij een aantal City Deals.

Hij ziet het SER-advies als een ondersteuning van de richting die met Agenda Stad is ingezet en dankt mevrouw Hamer de overige leden van de SER commissie hiervoor hartelijk.

Download de SER-agenda voor de stad

1 bijlage

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *