Slimme steden en regio’s krijgen stimulans met kennis

Slimmere, schonere en vitalere stedelijke regio’s: dat is waar 18 nieuwe onderzoeksconsortia met hun kennisontwikkeling aan zullen bijdragen. De nationale en internationale projecten krijgen financiering vanuit het programma Smart Urban Regions of the Future (SURF).

In de nationale consortia werken onderzoekers samen met praktijkpartijen die ook voor de cofinanciering zorgen. In de internationale projecten werken instellingen uit minimaal drie landen samen. De totale omvang van de projecten is 13 miljoen euro. SURF is een onderzoeksprogramma van NWO, Platform31, het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De Raad van Toezicht VerDuS (Verbinden van Duurzame Steden, het kennisinitiatief waaronder SURF valt) stelde op 16 december 2015 vast welke grote nationale en internationale middelgrote projectvoorstellen financiering krijgen om hun onderzoek te starten binnen het programma SURF. SURF kwam in 2014 tot stand om kennis op te leveren voor maatschappelijke opgaven in het stedelijke gebied. Met de nieuwe 18 SURF-projecten krijgen verschillende steden en regio’s een boost met kennis, vooral op de terreinen van mobiliteit, duurzame energievoorziening en governance.

Vijf grote en dertien middelgrote projecten

De achttien gehonoreerde projecten komen voort uit de eerste twee SURF-rondes: die voor grote (nationale) projecten (vijf toekenningen) en die voor middelgrote (internationale) projecten (dertien toekenningen). De laatstgenoemde projecten maken deel uit van het Europese Joint Programming Initiative Urban Europe (JPI UE). Met steun van de Europese Commissie zijn in totaal zeventien projecten toegekend met een totale financiering van ruim 19 miljoen euro. Bij dertien is er sprake van Nederlandse onderzoeksinzet, vallend onder SURF. Het betreft de derde ronde van JPI UE, waarin deze keer ‘Smart Cities and Communities’ centraal stonden.

SURF staat voor cocreatie in het onderzoek. Dat wil zeggen dat onderzoekers samenwerken in consortia met praktijkpartijen (steden, kennisinstellingen, adviesbureaus, NGO’s). Voor het eerst konden naast universiteiten ook hogescholen meedoen, wat in alle vijf de grote projecten ook het geval is. In de grote SURF-projecten hebben ook deelnemende praktijkpartijen voor cofinanciering gezorgd: in euro’s en/of in natura (door uren aan het project te besteden). In totaal is met de vijf grote projecten ruim 10 miljoen euro gemoeid, inclusief de bijdragen van de praktijkpartijen. Bij de internationale projecten gold dat de consortia uit instellingen uit minimaal drie verschillende landen moesten zijn samengesteld. In totaal is met de dertien Nederlandse projectdelen ruim 3 miljoen euro gemoeid.


 

Meer informatie

Grote projecten: http://surf.verdus.nl/3774

Middelgrote projecten (ENSCC): http://surf.verdus.nl/3777

Contactpersonen

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *