Slimste binnenstad: Utrecht en Breda

Jeroen Kreijkamp neemt de award 'Slimste visie' in ontvangst voor Utrecht
Jeroen Kreijkamp (links) neemt de award 'Slimste visie' in ontvangst voor Utrecht uit handen van juryvoorzitter Yves de Boer

In de verkiezing Slimste binnenstad van Nederland zijn Utrecht en Breda gisteren in de prijzen gevallen. Utrecht won in de categorie ‘Visie’ en Breda in de categorie ‘Project’. De verkiezing was een initiatief van Smart Data City en ze selecteerden met name op hoe technologie in steden wordt ingezet.

In de categorie Visie streden Alkmaar, Den Haag en Utrecht met elkaar en in de categorie Projecten Breda, Haarlem en Utrecht. De 13-koppige jury nam duizenden pagina’s structuurvisies, coalitieakkoorden en speciale plannen voor de binnenstad door. Ze selecteerden en bezochten daarna de zes finalisten, om uiteindelijk de twee winnaars te bepalen.

Over Smart Data City

In Smart Data City werken bedrijven en netwerkorganisaties samen, gestimuleerd door technologie en de behoefte aan informatie. Door de exploderende hoeveelheid data kunnen er nieuwe diensten ontwikkeld worden, enorme besparingen plaatsvinden binnen de gemeentelijke processen en kan er gericht gecommuniceerd worden met burgers, bezoekers en ondernemers. Met het landelijke onderzoek en de bijbehorende verkiezing wil Smart Data City bijdragen aan de ontwikkeling van binnensteden.

Samenwerking

De gemeente Utrecht won in de categorie Visie. Uit het juryrapport: “De visie van de gemeente Utrecht op Smart Cities kenmerkt zich door het begrip ‘samenwerking’. Samenwerking binnen de gemeente, met overheden, kennisinstituten, bedrijfsleven en niet te vergeten burgers. Utrecht heeft daarbij een goede mix gevonden van beleidsbepaling, ‘learning by doing’, initiëren en omarmen.“

Lef en creativiteit

De winnaar in de categorie Project is de gemeente Breda geworden. Uit het juryrapport: “Het toont lef om een niet zo sexy probleem als riolering en waterbeheersing bij een grote groep onder de aandacht te brengen. Met creativiteit en gebruik van data heeft Breda het project Waterakkers & Robbie de Rat uitgevoerd, een aanpak die voor veel gemeenten met gelijksoortige problematiek direct toepasbaar is.“

Trends in Smart City

Tijdens het onderzoek zijn diverse trends naar voren gekomen. Het onderzoek naar de coalitieakkoorden geeft aan welke akkoorden tekstueel op elkaar lijken, zoals die van Eindhoven, Arnhem en Tilburg terwijl de samenstelling van de coalitie echter duidelijk verschilt. Veel gemeenten worstelen met het smart city-concept en er is nog beperkt uitwisseling van data tussen afdelingen binnen de gemeenten. Waar gemeenten onderling samenwerken levert dat schaalvoordelen op die leiden tot lagere investeringen en sneller resultaat.

Ook is het duidelijk dat concrete voorbeelden helpen om de bewustwording rond smart cities te vergroten op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Dat is ook nodig omdat gemeenten een belangrijke rol spelen in de digitale stedelijke ontwikkeling als regisseur en financier van de start. Bij het merendeel van de projecten zoekt het bedrijfsleven nog naar het vercommercialiseren van nieuwe diensten. Ook hier kan verdere samenwerking tussen burgers, onderwijs, bedrijfsleven en overheid lonend zijn.

Meer informatie: www.deslimstebinnenstadvannederland.nl

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *