Smart Urban Regions of the Future (SURF)

Smart Urban Regions of the Future

SURF is een programma waarin kennisontwikkeling van steden centraal staat. Wetenschappelijk onderzoekers en praktijkpartijen werken samen in stedelijke regio’s aan het verzamelen van kennis op de raakvlakken van ruimte, wonen, bereikbaarheid, economie en bestuur. Het is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, NWO en Platform31.

De initiatiefnemers brengen 15 miljoen euro samen voor onderzoek en kennisoverdracht in de periode 2014-2020. Het SURF-programma bouwt voort op de programma’s Kennis voor Krachtige Steden, Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad en Urban Regions in the Delta, die vallen onder het thema Verbinden van Duurzame Steden.

Het programma zal nieuwe kennis en handelingsperspectief opleveren voor Nederlandse stedelijke regio’s. Een groep van wetenschappers heeft de inhoudelijke structuur en focus van het programma uitgewerkt, waarna diverse experts en onderzoekers over de maatschappelijke uitdagingen voor stedelijke regio’s gaan discussiëren. Zie hiervoor de Programmastudie SURF.

Voor de grote onderzoeksprojecten staat in februari 2015 een call for proposals open. Het beschikbare budget voor deze call is 7,5 miljoen. Partijen die onderzoek willen doen kunnen nog inschrijven. Lees meer op Call for Proposals.

Meer over SURF?
Zie ook de website surf.verdus.nl.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *