Staatssecretaris Knops lanceert Connect-NL

Presentatie Connect-NL. Foto: Fotobureau Bolsius. Van links naar rechts: Aart Wijnen, Jack Mikkers, Erik Merriënboer, Joram Snijders, Pallas Agterberg, Ronnie Groenewold, Marc Eggermont, Jaap van Leeuwen en Theo Verbruggen.

Onder grote belangstelling van vertegenwoordigers van lokale, regionale en landelijke overheden, bouw- en installatiebedrijven, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties, is op donderdag 1 november in Den Bosch Connect-NL gelanceerd. Connect-NL is een samenwerkingsplatform waarin de provincie Noord-Brabant, het ministerie van BZK en De Twee Snoeken-Woonconnect werken aan een schaalbare aanpak voor transitie van de gebouwde omgeving. Connect-NL komt voort uit de succesvolle City Deal Woonconnect / Naar een digitale woonomgeving.

Burgemeester Jack Mikkers opende de bijeenkomst en sprak onder andere over de kracht van data die door burgers wordt verzameld en aangeleverd, verwijzend naar de onderzoeken van bureau Bellingcat. Een toepasselijk pleidooi in de Den Bosch Data week. Ook de staatssecretaris sprak bij de lancering over de kansen van data: “Dat is de toekomst en biedt kansen voor betere dienstverelening. Om dit mogelijk te maken staat samenwerking centraal in de aangekondigde Nationale Data Agenda”.

Collectieve oplossing voor een betere duurzame wereld

“Data kan ons helpen bij het oplossen van maatschappelijke opgaven, maar data geeft ook een verantwoordelijkheid om als overheid om de publieke waarden voor de toekomst voldoende te borgen. En als we dan kijken naar Connect-NL en wat we daarmee doen dan brengen we die twee lijnen met elkaar samen: we willen maatschappelijke opgaven, zoals Duurzaamheid, oplossen. Daarvoor verzamelen we data. We brengen alle data rondom een bepaalde omgeving bij elkaar. Door die gegevens aan individuele bewoners ter beschikking te stellen, helpen we hem of haar om een beslissing te nemen en dat leidt uiteindelijk tot een betere collectieve oplossing, namelijk een betere duurzame wereld voor ons allemaal en voor nieuwe generaties”, schetst burgemeester Mikkers de opgave van Connect-NL.

Na de opening door de burgemeester, sprak gespreksleider Theo Verbruggen met drie initiatiefnemers van Connect-NL, gedeputeerde Erik Merriënboer van de Provincie Noord-Brabant, Joram Snijders van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Pallas Agterberg van netbeheerder Alliander. Merriënboer: “95 procent van de woningen in Brabant staat er al. Opgaven als verduurzaming, veiligheid en ook het langer thuis kunnen blijven wonen, moeten dus een plek krijgen in de bestaande woningvoorraad. Het is dus zaak om de zelfwerkzaamheid van de Brabanders te mobiliseren, hen laagdrempelig inzicht te geven in de mogelijkheden voor hún woning. En die mogelijkheden moeten door standaardisatie betaalbaar worden. Want mensen willen misschien wel, maar het moet wel bereikbaar zijn. Snijders vulde aan: “Wij staan als Rijksoverheid voor dezelfde opgaven. We zien 8 miljoen gebouwen in Nederland die allemaal verduurzaamd moeten worden. Wij kijken vooral vanuit die duurzaamheids-bril maar het mooie van Connect-NL is dat het daar ook breder getrokken wordt. De meerwaarde is voor ons enerzijds de samenwerking tussen verschillende partijen, overheden, bedrijven, netbeheerders et cetera faciliteert en dat je ook tegelijkertijd aan de slag gaat.

Aart Wijnen (links) demonstreert de Woonconnect-applicatie. Naast hem burgemeester Jack Mikkers, Erik Merriënboer, Joram Snijders en Pallas Agterberg. Foto: Fotobureau Bolsius.

Agterberg van Alliander benadrukte dat het vooral belangrijk is nu in actie te komen om de klimaatdoelstellingen te halen: “Ervan uitgaande dat we het Parijs-akkoord serieus willen nemen, moeten we in 2050 ‘fossiele brandstoffen-vrij’ zijn. En dat betekent geen aardgas in die 8 miljoen woningen. En dan lijkt het ons een goed idee dat we niet in 2049 met die opgave beginnen. Maar we hebben het hier over een project dat zijn weerga niet kent, de Grote Verbouwing van Nederland. Zo’n opgave kan alleen werken als bewoners zelf ook inzicht krijgen in de noodzaak en de mogelijkheden. En daar zit de uitdaging. Het is zaak om per wijk te kijken wat er moet gebeuren en om ook als bewoner zelf te weten waar je aan toe bent. Connect-NL bevat die ingrediënten om die wisselwerking vorm te geven. En het is belangrijk dat we dit per wijk doen, want als je individuele woningen verspreid over het land van het gas haalt, dan moet je nog wel steeds de hele infrasctructuur in stand houden en bekostigen. Als dan 10 procent van de huishoudens van het gas af is, betaalt de resterende 90 procent wel de volle 100 procent om het hele netwerk in stand te houden. Daarom is het zo belangrijk om per wijk te werken.”

Energiezuiniger én comfortabeler

Vervolgens demonstreerde Aart Wijnen de Woonconnect-applicatie. Doel is om met Connect-NL op basis van informatie over de bouw en energiezuinigheid van woningen, complete wijken in kaart te brengen. Individuele bewoners kunnen via de online applicatie voor het eerst een volledig overzicht krijgen van de verschillende aanpassingen die mogelijk zijn om de woning duurzamer én comfortabeler te maken. Niet alleen is bij elke aanpassing, zoals dubbelglas, een warmtepomp, vloerisolatie te zien welke besparing in energieverbruik én kosten dit oplevert, tevens wordt een indicatie gegeven van de kosten van die aanpassing. Zo kan dus ook de ’terugverdientijd’ berekend worden. Naast energiemaatregelen kunnen ook andere comfortaanpassingen doorgerekend worden, zoals bijvoorbeeld het rolstoelvriendelijk maken van woningen of het installeren van een traplift. Het voordeel, schetst Wijnen, is niet alleen dat mensen zo volledig begeleid worden van de mogelijkheden naar een eventuele offerte, maar ook dat deze laagdrempelige werkwijze een groot ‘schaalvoordeel’ kan opleveren. Wensen van verschillende bewoners in een wijk kunnen immers door een aannemer of bedrijf gecombineerd worden waardoor aanpassingen voordeliger gerealiseerd kunnen worden.

Ook de volgende sprekers die door Verbruggen bevraagd werden, toonden zich enthousiast. Zowel Ronnie Groenewold (Vereniging Eigen Huis), Marc Eggermont (Woningcorporatie Woonpartners) als Jaap van Leeuwen (Nederlandse Woonbond) spraken hun steun uit voor Connect-NL, waarbij wel aandacht gevraagd werd voor het privacy-vraagstuk dat bij een dergelijke dataverzameling om de hoek komt kijken. De applicatie die wijkbewoners inzicht verschaft in de mogelijkheden en kosten, wordt als een belangrijk middel gezien in de communicatie met bewoners.

Terugverdientijd beperken

Ook de andere sprekers die aan bod kwamen waren positief gestemd over de kansen die Connect-NL biedt, zoals Monique Jansen (Gemeente ’s-Hertogenbosch), Roelof Potters (Omons), Roel Woudstra (Buurkracht), Randy van Eck (TU Eindhoven), Danique van de Kerkhof (Wageningen University), Petra Hofman (Universiteit Tilburg), Peter van de Kerkhof (Onderhoud & Renovatie) en Cassandra Vugts (Spark). Wel werden partijen opgeroepen om over hun eigen schaduw heen te stappen en werd ook een appél gedaan op de overheid om een eerste stap te zetten en bijvoorbeeld aanpassingen in de energiebelasting mogelijk te maken. Daarnaast moet de terugverdientijd van aanpassingen zo kort mogelijk zijn om bewoners over de streep te trekken.

De inhoudelijke en optimistische bespreking eindigde met een drukbezochte netwerklunch. Meer informatie is te vinden op de website Connect-nl.nl.

“Wij vinden het heel belangrijk dat private partijen, maatschappelijke organisaties en de overheid samen dit soort innovaties doen.Het gaat vaak over maatschappelijke vraagstukken, maar er zit ook een kant aan van bewoners, van bedrijven, van woningcorporaties en dat willen we graag stimuleren. We willen niet achterop meehobbelen als Rijksoverheid, we willen voorop meedoen in die innovatie en dat ook stimuleren.”
Staatssecretaris Knops

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *