Staatssecretaris Van Veldhoven neemt opbrengst City Deal Circulaire Stad in ontvangst

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft donderdag tijdens de Innovatie Expo in Rotterdam de opbrengst van de City Deal Circulaire Stad in ontvangst genomen, in de vorm van een maquette en een website, waarop de 18 projecten van 9 deelnemende gemeenten zijn terug te vinden. De staatssecretaris roemde het initiatief en de energie in de deelnemende steden en benadrukte het grote belang van circulaire wijkprojecten in relatie tot de bouwopgave.

Op het schip ‘Ocean Diva’ verzamelden zich tijdens de Innovatie Expo op het RDM-terrein in Rotterdam betrokkenen en geïnteresseerden voor de oplevering van de resultaten van de City Deal, die bestaat uit de ervaringen en resultaten van 18 projecten uit de deelnemende steden Almere, Amsterdam, Apeldoorn, De Haag, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht en Venlo. De staatssecretaris nam een maquette in ontvangst, waarop de projecten geplaatst werden die door vertegenwoordigers van de gemeenten werden toegelicht. Tegelijkertijd werd de website Circulairestad.nl gelanceerd, met uitvoerige informatie over de projecten, indicatoren en belemmeringen.

Totale mindshift

Kennisdeling is cruciaal, zo benadrukte ook wethouder John Nederstigt die de bijeenkomst opende met een bevlogen pleidooi. “Er is meer ruimte nodig in de wet- en regelgeving van de rijksoverheid om te kunnen experimenteren. Maar tegelijkertijd: we gaan in onze gemeenten over de ruimte, het wonen en het afval in onze stad en dat biedt ons ook ruimte en kracht om zelf aan de slag te gaan.” Nederstigt lichtte twee projecten uit Haarlemmermeer toe die onderdeel uitmaken van de City Deal: Lincoln Park en Schiphol Trade Park en stond ook stil bij Park 2020, het eerste volledige zogenaamde ‘Cradle-to-Cradle’ bedrijvenpark ter wereld. Nederstigt verwees naar Emerald City, de hoofdstad van het land van Oz, uit The Wizard of Oz, als de ‘ultieme groene stad’.

John Nederstigt. Foto: Anne Marie Hazenberg (NewMedia Brains)

Hij schetste hoe belangrijk het is om de circulaire stad samen met de inwoners vorm te geven, bijvoorbeeld op het gebied van afval. “Afvalscheiding bij de bron is belangrijk om de hoeveelheid restafval drastisch te kunnen terugdringen. Ik ben ervan overtuigd dat inwoners dat ook inzien.” Nederstigt sprak van de ’totale mindshift’ die nodig is om bijvoorbeeld de CO2-uitstoot drastisch terug te dringen. Hij wees erop dat de ‘Earth Overshoot Day’, de dag waarop we meer natuurlijke bronstoffen verbruiken dan de aarde voor één jaar kan leveren, steeds eerder in het jaar plaatsvindt – dit jaar al op 1 augustus. Maar Nederstigt toonde zich strijdbaar en optimistisch, door in zijn conclusie weer terug te keren bij de Emerald City: “Dorothy keerde met de wind in de rug en met oude schoenen die ze een nieuw leven kon geven, terug uit Emerald City. Zo hebben wij ook de taak om onze stad in betere staat voor onze kinderen achter te laten dan wij hem aantroffen.”

Gert-Jan de Maagd voelt de werkgroepleden aan de tand. Foto: Anne Marie Hazenberg (NewMedia Brains)

Circulariteit als eis

Vervolgens was het woord aan vier leden van de werkgroep van de City Deal die door moderator Gert-Jan de Maagd werden bevraagd over de inzichten die de City Deal hen had gebracht. Belemmeringen in wet- en regelgeving, ook rond definities, werden aangekaart: het moet duidelijk zijn wat een circulair product is en regelgeving moet worden aangepast zodat hergebruik van grondstoffen niet langer duurder is dan gébruik. Er moet ook heel praktisch gekeken worden, naar zaken als: waar slaan we bouwmateriaal op dat geschikt is voor hergebruik, zodat bouwers weten waar ze het vandaan kunnen halen? Veel instemming was er voor de oproep om circulariteit als eis op te nemen in aanbestedingen en voor het gebruik van levenscyclusanalyses. Ook het internationale aspect van de circulaire economie werd belicht, vooral in de context van kennisdeling: het is belangrijk om kennis te delen over landsgrenzen heen. Dit gebeurt onder andere door partijen als Holland Circular Hotspot, die ook bij de City Deal zijn aangesloten.

Zichtbaarheid geven

Daarna brak het moment aan om de verzamelde opbrengst van de City Deal in de vorm van de maquette en de website Circulairestad.nl, te presenteren aan de staatssecretaris. Van Veldhoven toonde zich onde de indruk: “Een deel van de projecten die onderdeel zijn van de City Deal ken ik goed, anderen minder, maar ze laten allen zien dat er heel veel kan en dat deze gemeenten hun verantwoordelijkheid pakken en het ook gelijk doen. Ik ben ook blij dat in de projecten veel aandacht is voor wijken met een grote woningbouwopgave, omdat de bouw zo’n grote verbruiker van grondstoffen is. En ook de aandacht voor het terugbrengen van ‘afval’ in de grondstoffenstroom juich ik toe. Ik ben blij met de deelnemers aan de City Deal omdat samenwerking op dit thema heel belangrijk is. We moeten de mogelijkheden en initiatieven daarom meer zichtbaarheid geven en daarbij helpt de website natuurlijk uitstekend. Goed dat de City Deal-deelnemers zo ambitieus zijn en dank voor het resultaat.”

Staatssecretaris Van Veldhoven neemt de maquette in ontvangst, geflankeerd door de City Deal-leden. Foto: Anne Marie Hazenberg (NewMedia Brains)

In 2016 sprak de Nederlandse regering de ambitie uit om de economie in 2050 volledig circulair te hebben ingericht. Dat is belangrijk om er zeker van te zijn dat er ook in de toekomst genoeg grondstoffen zijn voor iedereen. Die ambitie was een van de aanleidingen voor negen gemeenten, drie ministeries en drie kennispartners om de City Deal Circulaire Stad te ondertekenen. Nu concluderen deze partners eind 2018 dat er al veel mogelijk is en dat tegelijkertijd nog een lange weg te gaan is.

Voor wie na het bezoeken van Circulairestad.nl nog meer wil weten over de City Deal: kom naar de Dag van de Stad, waar ook deze City Deal zichzelf zal presenteren.

 

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *