Stadmakers in Nederland

Winnaar van de Challenge Stad Hemel(s) Water. Foto: Joep Kroes.

Waarmee zijn stadsvernieuwers het meeste geholpen? Die vraag stond centraal in de Challenge Stad van de Toekomst die Kennisland van april 2015 tot april 2016 samen met Pakhuis de Zwijger organiseerde. De ervaringen en inzichten die werden opgedaan bij het uitvoeren van dit ondersteuningstraject zijn verzameld in samenwerking met onderzoeksinstituut DRIFT. Ontdek waar stadmakers tegenaan lopen en hoe ze verder komen.

Nederland is al eeuwenlang een sterk verstedelijkt land. Onze steden zijn bij uitstek de broedplaats van nieuwe ideeën, inzichten en werkwijzen. Die komen echter niet vanzelf tot wasdom. De Challenge Stad van de Toekomst gaf een landelijke impuls aan stedelijke initiatieven door ze samen te brengen en bij te staan met advies, expertise, netwerk en financiële middelen.

Vanaf de start van het traject is aandacht besteed aan het monitoren van de 150 inschrijvers. Waar lopen stadsvernieuwers in de praktijk tegenaan? Zijn daar patronen in te ontdekken, of verschilt het juist sterk per stad of type initiatief? De observaties zijn in samenwerking met onderzoeksbureau DRIFT geanalyseerd en vervolgens besproken met de finalisten van de Challenge. Zo ontstond een publicatie die niet alleen over stadsvernieuwers gaat maar waaraan zij ook zelf hebben meegewerkt.

Download de pdf hieronder of via de website van Kennisland.

 

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *