Stedelijke innovatie-The Next Step….volgens Ferdi Licher

Ferdi Licher is Directeur Bouwen en Energie at Ministerie BZK en al langere tijd betrokken bij het VerDuS-kennisinitiatief vanuit BZK. Hij is een van de sprekers tijdens het VerDuS-congres op 6 oktober. Thema is hoe innovaties in het stedelijk gebied een stap verder gebracht kunnen worden. Hoe ziet hij die volgende stap?

“Steeds meer mensen wonen en werken in steden. Steden en stedelijke regio’s zijn de groeimotoren van de economie. De economie en leefbaarheid in steden is afhankelijk van het bestuurlijk en het innovatief vermogen om de uitdagingen het hoofd te bieden. Uitdagingen van klimaat en energie, migratie en sociale samenhang, mobiliteit en economische transitie. Stedelijke innovatie gaat voor mij om het bestuurlijk en maatschappelijk vermogen om met al die grote uitdagingen om te gaan en van potentiĆ«le bedreigingen kansen te maken. De Studiegroep Openbaar Bestuur en de Agenda Stad spelen hierop in, door regionale samenwerking en samenwerking tussen steden te bevorderen. Vanuit het idee dat via samenwerking meer agglomeratiekracht bereikt kan worden en innovaties eerder opgeschaald kunnen worden.

Samen leren in de praktijk

ferdi

Ferdi Licher.

Gezamenlijk leren en experimenteren speelt in stedelijke innovatie een sleutelrol. Uiteraard wordt daarbij ook gebruik gemaakt van klassieke vormen van onderzoek, maar de kern is leren in de praktijk, leren door doen, leren door de kennis en ervaring die er bij wetenschappers, maatschappelijke organisaties, bedrijven, burgers en bestuurders is optimaal te combineren. Stedelijke innovatie is niet iets uitvinden en implementeren, het is een proces van continue verandering en verbetering. Een programma als SURF Smart Urban Regions of the Futures kan daarbij een ondersteunende rol spelen, maar het zijn de bestuurlijke en maatschappelijke actoren die de stedelijke innovatie in de dagelijkse praktijk vormgeven en mogelijk maken.

Opschaling

De volgende stap van stedelijke innovatie in Nederland is wat mij betreft de versnelling van de opschaling. Een enorm complexe opgave, die in mijn ogen alleen gerealiseerd kan worden via een verandering van de werkwijze in het openbaar bestuur. Het op grote schaal organiseren van publiek-private samenwerking over de bestuurlijke en sectorale grenzen heen lukt niet als daar niet heel veel energie in gestoken wordt. Nederland is evenwel bij uitstek een land dat hiertoe met haar traditie van samenwerken in de polder toe in staat moet worden geacht. De eerste mooie voorbeelden in Green Deals en City Deals worden ook al zichtbaar.

De next step, de uitdaging is deze kiemen van stedelijke innovatie tot volle wasdom te laten komen, zodat Nederland daar de vruchten van kan plukken zowel in Nederland als daar buiten.”

Deze blog is eerder gepubliceerd op de website van VerDuS.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *