Steden nemen voortouw in circulaire economie

Nieuwe huizen bouwen met materialen uit afgebroken huizen. Fosfaat onttrekken uit rioolwater. Of een papierfabriek draaien met bermgras. Dat is de gedachte achter de circulaire economie. Om de circulaire economie verder op weg te helpen en meer initiatieven mogelijk te maken heeft een aantal steden, ministeries, kennisinstellingen en bedrijven vandaag een zogenoemde City Deal ondertekend. Hiermee nemen zij het voortouw om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. De City Deal is ondertekend tijdens de Landelijke Top Circulaire Economie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Utrecht.

Een circulaire economie helpt in het zorgvuldig omgaan met schaarse grondstoffen en beperkt de uitstoot van broeikasgassen. Juist in stedelijke regio’s komt vraag en aanbod van grondstoffen samen. Amsterdam heeft als eerste gemeente en regio ter wereld  anderhalf jaar geleden onderzoek gedaan naar kansen voor een circulaire economie.

Circulair en duurzaam bouwen

Ondertekenaars gaan in verschillende buurten ervaring opdoen. Zo worden in Amsterdam in het gebied Buiksloterham dit jaar bouwkavels verkocht waarop circulair en duurzaam zal worden gebouwd door zowel bouwgroepen als individuele zelfbouwers. In Utrecht wordt op dit moment een circulair gebouw gerealiseerd ; de voormalige Knoopkazerne wordt hiervoor omgebouwd tot een multifunctioneel rijksgebouw. Daarnaast transformeert het Beurskwartier/Lombokplein rondom het Centraal Station in een ‘living lab’. Hier doet Utrecht ervaringen op met het slim ontwerpen van gebouwen en de openbare ruimte, waarbij hergebruik van grondstoffen centraal staat.

Circulaire Economie

De City Deal ‘Circulaire Stad’ geeft invulling aan het Rijksbrede programma Circulaire Economie. De deal komt voort uit het interbestuurlijke programma Agenda Stad, mede geïnitieerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Steden, Rijksoverheid, de Europese Commissie, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven werken hiermee samen aan het versterken van groei, leefbaarheid en innovatie in het Nederlandse en Europese stedennetwerk.

De City Deal ‘Circulaire Stad’ is ondertekend door de gemeenten Amsterdam, Almere, Apeldoorn, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Venlo en Dordrecht, Royal Haskoning DHV, Circle Economy, TNO en de ministeries van Infrastructuur & Milieu, Economische Zaken en Wonen & Rijksdienst.

Utrecht, 11 november 2016. Bestuurlijke top Circulaire Economie: Van Afval naar Grondstoffen. Ondertekening van de City Deal Circulaire Stad.

Lees de flyer van Circulaire Stad.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  1. Van de 10 steden in deze CityDeal zijn 3 steden al partner van de Green Deal Autodelen (Amsterdam, Rotterdam en Utrecht). Het stimuleren van autodelen in plaats van autobezit is een concrete manier om bij te dragen aan nieuwe circulaire verdienmodellen.
    Hopelijk stimuleert deze City Deal ook de andere 7 steden om actief de groei van autodelen te versnellen! http://www.autodelen.info