Town Deal ‘Sterke Streken’ verlengd

Project loopt door tot eind 2024

De eerste Town Deal ‘Sterke Streken’, waarin de kwaliteit van wonen en werken centraal staat, is met zes maanden verlengd. Dat heeft Michel Visser, directeur Bestuur, Financiën & Regio’s bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, afgelopen week bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst met de vijf deelnemende gemeenten.

Town Deals zijn een vorm van samenwerken waarin middelgrote en kleine gemeenten, de Rijksoverheid, kennisinstellingen en private partijen kennis en ervaring delen. Met Town Deals richt het Rijk zich op middelgrote en kleinere gemeenten. Klein in de zin van het aantal inwoners (tot 50.000). Drie van de vijf deelnemende gemeenten (Bronckhorst, Noardeast-Fryslân en het Hogeland) behoren namelijk qua oppervlakte tot de grootsten van Nederland, met veel kernen en een groot buitengebied. De andere twee deelnemende gemeenten zijn Voerendaal en Beesel. De gemeenten werken aan plannen voor verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, ontwikkeling van decentrale energiesystemen en aan gebiedsontwikkelingen. Voor de gemeenten is het een uitdaging om deze complexe opgaven alleen op te pakken. Daarom krijgen zij voor een deel ondersteuning door de partners die verbonden zijn aan Town Deals.

Evaluatie pleit voor verlenging

Uit een recent gehouden onderzoek onder de vijf deelnemende gemeenten, blijkt dat verlenging van de Town Deal bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van de vijf projecten. De gemeenten merken verder op dat deelname aan de Town Deals extra aandacht oplevert voor hun projecten, niet alleen bij het Rijk maar ook binnen de gemeenten zelf. Daarnaast biedt deze Town Deal inspiratie en nuttige uitwisseling tussen gemeenten over de aanpakken die voor de individuele projecten worden ontwikkeld. De opgedane kennis en lessen worden gedeeld, zodat ook andere gemeenten hier hun voordeel mee kunnen doen.

Town Deals zijn ontwikkeld met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Platform 31 en de koepelorganisaties van middelgrote (M50), kleinere (K80) en plattelandsgemeenten (P10). Ze zijn een aanvulling op City Deals, waar grootstedelijke vraagstukken in stedelijke gebieden centraal staan.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *