Vacature: Draag bij aan bruisende binnensteden als kwartiermaker / coördinator van de City Deal Vitale Binnensteden

De City Deal Vitale Binnensteden in oprichting is voor de looptijd van de City Deal (3 a 4 jaar) op zoek naar een contactueel en communicatief sterke kwartiermaker / programmacoördinator met een aantoonbare affiniteit met stedelijke transformatie en vastgoedvraagstukken. Ben jij de gedreven verbinder die zich de komende jaren 24-32 uur per week wil inzetten om samen met gemeenten, Rijk en marktpartijen de Nederlandse binnenstad weer het levendige hart van de stad te maken? Reageer dan uiterlijk woensdag 20 juli 2022 door een e-mail met motivatie, cv en beschikbaarheid te sturen naar [email protected].

Hieronder lees je de uitgebreide vacaturetekst. Je kunt de vacature ook als pdf downloaden, als je hem nog eens op je gemak wilt doorlezen.

Kwartiermaker/Programmacoördinator City Deal Vitale Binnensteden

Opdracht 3-4 dagen per week voor looptijd van de City Deal (3 à 4 jaar)

Tussen organisaties in heel Nederland maak jij als programmacoördinator van de City Deal werk van de transformatie in de grote binnensteden. Dat doe je door slim en daadkrachtig samen te werken met verschillende ministeries, gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen. Dankzij jou als drijvende kracht stropen deze partijen de mouwen op om gezamenlijk tot vernieuwing te komen om van de binnenstad een geliefde verblijfsplek te maken met een mix van recreëren, werken, leren, ontmoeten en wonen in een aantrekkelijke en groene setting.

Over de City Deal Vitale Binnensteden

Binnensteden zijn een belangrijke economische motor en sociaal hart van de stad. De toekomst van de Nederlandse binnenstad staat al geruime tijd onder druk met leegstand tot gevolg. Gemeenten, retailers, dienstverleners, de cultuursector, vastgoedeigenaren en stadsbezoekers zien het levendige hart van hun stad in aantrekkelijkheid afnemen en op sommige plekken zelfs verloederen. De coronacrisis versterkt en versnelt deze ontwikkelingen waardoor een negatieve spiraal dreigt. Er is behoefte aan vernieuwende aanpakken en financieringsoplossingen om duurzame transformatie mogelijk te maken. In de City Deal Vitale Binnensteden experimenteren koplopergemeenten samen met ministeries om van de binnenstad een bruisende en toekomstbestendige plek te maken. Basis voor de City Deal vormt de Verkenning G6 Binnensteden: Sturen op transformatie (Bura/Stec, 2022) en de samenwerkingsagenda die door de G6-steden op basis hiervan is opgesteld.

Alle deelnemende partijen brengen een eigen project en eigen ervaringen in. Daarbij ligt de focus op vier werklijnen:

 1. Programmeren, ontwerpen en monitoren van de binnenstad
 2. In samenwerking met partijen sturen op de binnenstad
 3. Fondsvorming en vastgoedverwerving
 4. Inzet van bestaand en nieuw planologisch-juridisch instrumentarium

Jouw taken

 • Je voert de dagelijkse projectleiding van de City Deal en bent aanspreekpunt voor alle partijen in de City Deal. Je wordt hierbij ondersteund door een secretaris.
 • In de huidige startfase van de deal werk jij als kwartiermaker met betrokken partijen aan de vormgeving van het programma. Na ondertekening coördineer jij de samenwerking en het uitvoeringsplan.
 • Je staat in nauw contact met alle partijen over de voorbereiding, uitvoering, kruisbestuiving en evaluatie van de City Deal-projecten.
 • Je bent alert op relevante signalen uit de politiek, samenleving en uitvoeringspraktijk en benut deze op proactieve wijze voor de deal.
 • Je voert overleg met vastgoedpartijen, retailers, banken, overheden, kennisinstellingen en andere partijen over kansen, belemmeringen en prikkels die bijdragen aan de transformatie van binnensteden.
 • Je adviseert beleidsmakers van departementen en steden over verbetering van beleid en regelgeving, waarbij je rekening houdt met maatschappelijke impact, tempo, haalbaarheid en schaalbaarheid.
 • Je signaleert kansen voor ‘systeemdoorbraken’, zoals nieuwe wetgeving, beleid, financiering of afspraken met de markt.

Functie-eisen

 • Je hebt een sterke ruimtelijk-economische achtergrond en hebt aantoonbare affiniteit met stedelijke transformatie en vastgoedvraagstukken. Bij deze transformatie kijk jij van nature vanuit meerdere perspectieven en heb je kennis van zowel de publieke als private sector.
 • Je hebt een proactieve houding en je vervult daadkrachtig een coördinerende rol.
 • Je werkt enthousiasmerend en inspirerend en bent in staat mensen en partijen in beweging te brengen.
 • Je bent van nature een verbinder, teamspeler en charismatisch netwerker.
 • Je hebt een sterke proces-intelligentie, schakelt makkelijk tussen bestuurslagen en je kunt je gemakkelijk inleven in verschillende partijen.
 • Je bent duidelijk in de communicatie: je legt makkelijk contact en je kunt plannen helder toelichten.
 • Je bent resultaatgericht en hebt een praktijkgerichte inslag.
 • Je bent onafhankelijk en handelt (niet vanuit een organisatiebelang) in dienst van het collectief.

Praktisch

 • Verwachte tijdsbesteding: 24-32 uur / week
 • Looptijd: gedurende looptijd City Deal Vitale Binnensteden (3 à 4 jaar)
 • Invulling: één persoon (en geen team), omwille van korte lijnen met alle betrokkenen.
 • Vergoeding: in overleg.

Interesse?

Mocht je interesse hebben, dan vragen we je om in een motivatiebrief in te gaan op de volgende vragen:

 • Wat zijn jouw ervaringen met de transformatie van binnensteden?
 • Wat is jouw visie op de belangrijkste benodigde veranderingen voor de Nederlandse binnensteden?
 • Hoe denk je deze opgave te kunnen realiseren en hoe zie je je eigen rol hierin?
 • Wanneer kijk jij aan het einde tevreden terug op deze City Deal samenwerking?

Procedure

Reageren op deze vacature kan tot uiterlijk woensdag 20 juli door een email met je motivatie, CV en beschikbaarheid te sturen naar: [email protected].

Op basis van de ontvangen brieven maakt het projectteam een selectie van enkele kandidaten. Met deze kandidaten zullen we een verdiepend gesprek voeren, op basis waarvan de keuze voor een programmacoördinator gemaakt zal worden.

Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met Steven Kroesbergen (Dealmaker Agenda Stad) via: [email protected].

Meer over City Deals

City Deals zijn thematische samenwerkingen waarin gemeenten, Rijk, private partijen, kennisinstellingen en andere organisaties op basis van gelijkwaardigheid werken aan innovatieve oplossingen voor complexe stedelijke opgaven. Gedurende de looptijd van (meestal) vier jaar wordt experimenteerruimte gezocht en benut om waardevolle inzichten op te doen die belangrijke input vormen voor nieuw landelijk of stedelijk beleid. City Deals zijn een initiatief van het interbestuurlijke programma Agenda Stad dat in 2015 door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkeld is. Inmiddels zijn 28 City Deals ondertekend rond diverse multidisciplinaire vraagstukken, zoals elektrische deelmobiliteit, maatwerk in het sociaal domein, klimaatadaptatie en stedelijk voedselbeleid. Vanaf 2022 breidt Agenda Stad met het nieuwe instrument Town Deals haar diensten ook uit naar middelgrote en kleinere gemeenten met een gedeelde transitieopgave. Lees meer over City Deals op Agendastad.nl.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *