VerDuS SURF financiert zeven onderzoeken naar slimme duurzame stadsvernieuwing

In de VerDuS Surf Pop Up 2018-call konden onderzoekers financiering aanvragen voor kleine kortlopende projecten die binnen de thematiek passen van het kennisprogramma Smart Urban Regions of the Future (SURF). In dit programma staan maatschappelijke opgaven centraal rond ruimte, wonen, bereikbaarheid, economie en bestuur en de verbinding hiertussen. Agenda Stad benut deze en andere onderzoeken van VerDuS graag voor de ontwikkeling en opzet van City Deals.

In deze call-ronde werden zeven van de elf ingediende aanvragen gefinancierd voor een totaalbudget van 300.000 euro. De onderzoeken gaan over de beheersing van spanningen bij stadsplanning, de uitrol van Mobility as a Service, een experimenteerkit voor stadslabs, ruimtelijke gevolgen van veranderende manieren van boodschappen doen, schone taxi’s in de stad, duurzame stedelijke oevers langs waterwegen, en de gebruiksvriendelijkheid van slimme kantoorgebouwen. Een overzicht van de gehonoreerde VerDuS Surf Pop Up 2018-projecten is te vinden op de website van VerDuS. In 2019 volgt de laatste VerDuS Surf Pop Up-ronde.

Over VerDuS Surf

VerDuS SURF is onderdeel van het kennisinitiatief Verbinden van Duurzame Steden (VerDuS), een samenwerking van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), NWO, Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (NRPO-SIA) en Platform31.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *