Verkenning en webinar Vitale Binnensteden: binnensteden veranderen in rap tempo

De binnensteden veranderen in hoog tempo. Ontwikkelingen als thuiswerken, online winkelen en een ander gebruik van de binnenstad (flitsbezorging, transformatie naar woningbouw) vragen om een nieuwe kijk op de binnenstad. De binnensteden kennen daarnaast uitdagingen op het gebied van veiligheid en ondermijnende criminaliteit, verschraling van het aanbod voorzieningen, en opgaven rondom klimaatadaptatie, mobiliteit en verdichting. In opdracht van de ministeries van BZK, EZK, JenV en de G6 steden (Eindhoven, Amsterdam, Utrecht, Groningen, Den Haag, Rotterdam) hebben BURA Urbanism en de Stec Groep het afgelopen jaar de ‘Verkenning G6 Binnensteden’ uitgevoerd. De resultaten van het ontwerpend onderzoek zijn gedeeld tijdens het Webinar De binnenstad in transitie op donderdag 14 juli. Heb je het webinar gemist? Geen nood, je kunt het integraal terugkijken op Nationaleomgevingsvisie.nl.

Gezamenlijke samenwerkingsagenda

Met deze verkenning zijn de opgaven voor de zes grootste binnensteden onderzocht, maar de uitkomsten zijn ook relevant voor alle binnensteden. Hoe behouden we levendige, duurzame en economisch vitale binnensteden? Wat zijn nieuwe kansen? En de belangrijkste vraag: hoe kunnen gemeenten samen met andere partijen in de stad sturen op het juiste programma van recreëren, werken, leren, ontmoeten en wonen? Daarbij was het doel om tot een gezamenlijke samenwerkingsagenda te komen voor Rijk en gemeenten hoe met deze opgaven om te gaan. De Verkenning G6 Binnensteden (.pdf) is te lezen via de website van de NOVI.

City Deal Vitale Binnensteden

Dit onderzoek is de basis voor de verdere samenwerking tussen de G6 en het Rijk op dit thema. Op dit moment is een City Deal in oprichting om die samenwerking gestalte te geven. Voor meer informatie over de City Deal kun je contact opnemen met dealmaker Steven Kroesbergen via het contactformulier. Wil je meer weten over de Verkenning? Neem dan contact op met Marieke de Vries (BZK) via het contactformulier op de website van de NOVI.

Voor meer informatie over de Verkenning kunt u contact opnemen met Marieke de Vries ([email protected]).

Dit bericht verscheen eerder op Nationaleomgevingsvisie.nl.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *