Video: 3 Ervaringen met regionale samenwerking

In regionale samenwerking leggen partijen vaak het accent op óf de economie, óf  het onderwijs óf de werkgelegenheid. Er is te weinig aandacht voor het samenbrengen van de afzonderlijke ontwikkelingen.

Oog voor deze ‘driehoek’ is nodig om de welvaart en economische groei te bevorderen, de concurrentiepositie te versterken en te stimuleren dat iedereen kan meedoen en meeprofiteren. Dit constateert de SER in zijn advies Regionale samenwerking: leren van praktijken. Met het advies wil de SER de samenwerking in de regio verder brengen. De vele praktijkvoorbeelden helpen partijen te leren van elkaar.

Bekijk ook de drie video’s waarin betrokkenen uit de regio vertellen over hun ervaringen met regionale samenwerking:

Elies Lemkes (directeur ZLTO):

Arnoud Hoogsteen (bestuurder FNV):

Lucas Vokurka (Directeur Economisch Vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag)

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *