Ruim 1800 stedelijke professionals, actieve inwoners, wetenschappers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kwamen op maandag 29 oktober 2018 op de Wagenwerkplaats in Amersfoort samen voor de Dag van de Stad. Onderwerp van gesprek: de stad in balans. Bekijk hier de ...
Een mooi overzicht van de stand van zaken na één jaar City Deal Kennis Maken, opgetekend op de Kennisdelingsdag van de City Deal begin juni in Leiden. Begonnen met 11 universiteitssteden, sloten onlangs 8 grotere hbo-steden aan en in de meeste steden betrekken de kennisinstellingen ook heel ...

Onze Partners