VNG: ‘Houd Nederland betrokken bij de Europese Agenda Stad’

Annemiek Jetten en Rob Jonkman, leden van de VNG-commissie Europa en Internationaal, spraken 29 mei met (demissionair) minister Plasterk (BZK) over de samenwerking en ontwikkeling rond de Europese Stedelijke Agenda. Zij drongen aan op voortzetting van betrokkenheid van Nederland/BZK.

Het gesprek was onderdeel van het jaarlijkse Bestuurlijk Overleg Europa.

Annemiek Jetten bedankte de minister voor de goede samenwerking tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU (januari t/m juni 2016) en de ontwikkeling van de Europese Stedelijke Agenda (EU Urban Agenda). Zij overhandigde de minister een congresmagazine van het forum dat het Comité van de Regio’s hield over de over de EU Urban Agenda. (Kijk onder Meer informatie.)

Voortzetting Urban Envoy

De EU Urban Agenda was een van de prioriteiten van het Nederlandse EU-voorzitterschap tijdens het 1e semester van 2016. De inzet van het ministerie van BZK leidde tot de goedkeuring van het Pact van Amsterdam. De VNG dringt sterk aan op voortzetting van betrokkenheid van het BZK  in de vorm van een verlenging van de aanstelling van de ‘Urban Envoy’.

De Urban Envoy is een speciaal gezant die de EU Urban Agenda op de kaart zet en de netwerken actief betrekt. Verlenging van de aanstelling kan de continuïteit garanderen en zorgen dat alle inspanningen ook daadwerkelijk tot resultaten leiden.

Thematische partnerschappen

De Europese Stedelijke Agenda heeft geleid tot twaalf thematische partnerschappen waarin lidstaten, steden, de Europese Commissie en maatschappelijke organisaties (o.a. Aedes en CEMR) met elkaar de stedelijke dimensie voor een aantal maatschappelijke uitdagingen in kaart te brengen. Dit moet uiteindelijk leiden tot aanbevelingen om EU-beleid en -regels te verbeteren voor uitvoering in de stedelijke omgeving.

Bestuurlijk Overleg Europa

Het Bestuurlijk Overleg Europa is een jaarlijks overleg tussen de ministeries van BZK en BZ, de VNG, het IPO en de UvW over effectieve samenwerking tussen Rijk en decentrale overheden voor wat betreft de Europese Unie. Naast de Urban Agenda waren 29 mei de belangrijkste agendapunten: het rapport Samen Sterk in Europa (zie hieronder), de Brexit en de toekomst van de Europese Unie.

Bron: VNG

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *