Werken aan een verbetering van het leven op ‘Zuid’

Zicht op Rotterdam-Zuid. Foto: Flickr Creative Commons/ Frans Schouwenburg
Zicht op Rotterdam-Zuid. Foto: Flickr Creative Commons/ Frans Schouwenburg

Rotterdam-Zuid wordt wel gezien als één van de grootste probleemgebieden van Nederland. Voor een nieuw en beter perspectief van dit stadsdeel hebben Rijk, gemeente Rotterdam, de woningcorporaties Havensteder, Woonstad, Vestia en Woonbron, en de aanwezige scholen, zorginstellingen en bedrijfsleven de handen ineengeslagen in het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ).

Het NPRZ richt zich op het wegwerken van achterstanden bij bewoners en op het verbeteren van het leven op Zuid. In 2030 moet ‘Zuid’ het net zo goed doen als de andere drie grote steden in ons land. Een langjarige betrokkenheid is nodig om het gebied naar een hoger niveau te tillen.  Daarom tekenden de verschillende partijen in 2011 het samenwerkingsverband , waarmee NPRZ officieel van start ging. Minister Donner tekende voor rijksbetrokkenheid.

Niet in beton gegoten

Het programma is niet ‘in beton gegoten’. Elke vier jaar wordt door het bestuur van het NPRZ een nieuw uitvoeringsprogramma vastgesteld. Het bestuur staat onder voorzitterschap van de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb. Het bureau  NPRZ in Rotterdam-Zuid, belast met de uitvoering van het programma, staat onder leiding van Marco Pastors. De directeur Programmadirectie Stad (DGBW) Bert van Delden is in het bestuur namens de minister de rijksvertegenwoordiger. De meest betrokken andere departementen zijn OCW, SZW en sinds kort VenJ. De minister is niet verantwoordelijk voor de voortgang wat betreft de uitvoering van het programma – dat zijn de partijen op lokaal niveau -, maar is wel aanspreekbaar op de condities, zoals wet- en regelgeving, en eventueel financiering.

Overigens wordt bij de uitvoering van NPRZ ook wat verwacht van de bewoners van de wijken op Zuid. Participatie staat immers centraal in het programma. Dat betekent naar school gaan, werken, of desnoods vrijwilligerswerk doen en thuis de basis op orde hebben. Dat vraagt om een actieve opstelling van bewoners. Niet zitten afwachten tot een ander het oplost, maar zelf de verantwoordelijkheid voor je eigen leven en dat van je gezin in handen nemen.

Voortgang geboekt

In Rotterdam-Zuid wordt sinds de start van het programma voortgang geboekt. Steeds meer marktpartijen zijn geïnteresseerd om te investeren in de particuliere woningvoorraad op Zuid, is de Rotterdamwet aangescherpt, gelden op basisscholen verlengde schooltijden en wordt stevig werk gemaakt van carrièrestartgaranties. Daarnaast worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in toenemende mate naar werk bemiddeld.

Verder wordt er geïnvesteerd in de kwetsbare woningvoorraad: de minister voor Wonen en Rijksdienst heeft voor de periode tot 2022 de mogelijkheden voor het gebruik maken van een fiscale vermindering op de Verhuurderheffing specifiek voor investerende partijen in Rotterdam Zuid verruimd.

De uitdaging is de voortgang vast te houden en tegelijkertijd het langdurige programma vitaal te houden voor de aangesloten partners en de bewoners in het gebied . De inzet van het Rijk zal de komende periode in  ieder geval worden voortgezet, zo laat het nieuwe Regeerakkoord weten.

Afrikaanderwijk. Foto/ Flickr Creative Commons/Alexander

Afrikaanderwijk. Foto/ Flickr Creative Commons/Alexander

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *