Wethouders willen beter kunnen sturen op voedselomgeving

Dit gaat over de City Deal Gezonde en duurzame voedselomgeving

In een brief aan Staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening vragen acht wethouders aandacht om gemeenten meer handvatten te bieden om te kunnen sturen op een gezonde en duurzame voedselomgeving.

De wethouders van Almere, Amsterdam, Den Haag, Ede, Haarlem, Rotterdam, Utrecht en Wageningen schrijven in de brief dat zij zich zorgen maken over het toenemende overgewicht en de impact daarvan op de gezondheid van de bevolking. Gemeenten hebben op basis van internationale afspraken en de Wet publieke gezondheid een zorgplicht voor een veilige en gezonde voedselomgeving. De voedselomgeving speelt namelijk een belangrijke rol bij de ontwikkeling en het in stand houden van overgewicht en gerelateerde chronische aandoeningen, zoals diabetes en hart- en vaatziekten.

Eerder concludeerden de steden al dat het gemeenten ontbreekt aan instrumenten om de stedelijke voedselomgeving te reguleren. Uit het onderzoek Gemeentelijk instrumentarium voor een gezonde voedselomgeving uit januari 2021 is gekeken naar de mogelijkheden en beperkingen van het huidige gemeentelijk instrumentarium. Hieruit blijkt dat er meer nodig is voor gemeenten om de gezonde en duurzame voedselomgeving te bevorderen. Hierover schreven zij in januari 2021 al een brandbrief  naar voormalig staatssecretaris Paul Blokhuis.

De wethouders willen graag met de staatssecretaris en de minister in gesprek om tot een goede juridische uitwerking te komen van meer gemeentelijke bevoegdheid voor het reguleren van de voedselomgeving. Deze acht steden zijn allen betrokken bij de City Deal Gezonde en duurzame voedselomgeving. De ambitie van deze City Deal is om de voedselomgeving in 2030 overwegend gezond en duurzaam te maken, met name rond scholen, in openbare gebouwen, in supermarkten, catering en horeca. Zo willen ze bijdragen aan fitheid, vitaliteit, preventie van ziekten en op een natuur, milieu en klimaatsysteem in balans.

Nieuwsbrief

Wil je meer weten over de City Deal Gezonde en duurzame voedselomgeving? Neem dan contact op of meld je aan voor de nieuwsbrief.

 

 

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *