Zeven bouwstenen die het Rijk helpen om onbenut regionaal potentieel te stimuleren

Het economisch vakblad ESB schetst in een artikel dat vorige week verscheen een economisch kader dat het Rijk kan helpen kiezen uit de vele regionale projecten die om steun vragen, nu het nieuwe kabinet in zijn regeerakkoord meer nadruk legt op regionale vraagstukken. ‘Bouwstenen voor een nationale regionaal-economische strategie’, kopt het artikel dat online te lezen is voor abonnees en bezoekers die een proef-account aanmaken.

Maar liefst 61 verwijzingen naar de regio telt het regeerakkooord, aldus auteurs Jan Schuur, Daan van der Linde en Mark te Pas. En met meer aandacht voor zowel krimpregio’s als grootstedelijke gebieden, een verhoging van de gemeente- en provinciefondsen met 1,4 miljard euro en de ‘regio-envelop’ waarin het kabinet 950 miljoen euro beschikbaar stelt voor de komende vier jaar, voorzien wetenschappers en lokale bestuurders volgens het ESB ‘een schoonheidswedstrijd van regionale projecten’. Veel van de opgaven die in het Regeerakkoord genoemd worden, richten zich op stimulering van de regionale economie. Dat economische belang is ook een belangrijke factor in de voortzetting van de interdepartementale Agenda Stad.

Hoewel veel vraagstukken gedecentraliseerd zijn, is het Rijk nog altijd aan zet wanneer er zich gebiedsoverstijgende effecten voordoen. De auteurs bepleiten dat beleid dat gericht is op het oplossen van bestaande knelpunten in achterblijvende regio’s in sommige gevallen meer economische baten op kan leveren dan extra investeringen in economische kernregio’s. Voor het formuleren van een bovenregionale strategie, benoemen de auteurs in het ESB-artikel zeven thema’s:

  • Internationaal verankeren
  • Steden verbinden
  • Arbeidsmarkten vergroten
  • Kennisinstellingen alloceren
  • Agglomeratienadelen verkleinen
  • Transities begeleiden
  • Beleidsconcurrentie beperken

De auteurs van het artikel zijn economisch adviseur (Schuur) en beleidsmedewerker (Van der Linde en Te Pas) bij de ministeries van EZK en LNV

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *