Zicht op het stedelijk netwerk

Een centrale plek die overzicht biedt aan alle stakeholders, programma’s, projecten, instrumenten, thema’s, kernwoorden, publicaties, onderzoeken en ontwikkelingen rondom (stedelijke) maatschappelijke opgaven in het publieke domein. Sinds vorig jaar staat de Netwerk Wiki online. Initiatiefnemer Wim Oosterveld van de Digitale Steden Agenda en Platform31 licht de wiki voor stadsprofessionals toe. ‘NetwerkWiki is van niemand en voor iedereen.’

Wil je meer weten welke adviesorganen tot samenwerkingsverbanden er bij de stad betrokken zijn? Of welke onderzoeken er zijn gedaan naar stedelijke vraagstukken? De informatie op de Wiki-pagina voor stedelijke professionals is vrij beschikbaar. Iedereen die werkt met maatschappelijke stedelijke vraagstukken in het publieke domein is welkom om mee te doen. Je kunt je daarvoor aanmelden als deelnemer aan het netwerk.

Agenda Stad

De NetwerkWiki is het geesteskind van Wim Oosterveld, senior projectleider bij Platform 31. Als programmaondersteuner voor Agenda Stad, waar hij onder meer City Deals ondersteunt, moderatie doet bij brainstormsessies en onderzoek begeleidt, is een goed netwerk onmisbaar in zijn werk. Het idee om dat netwerk aan partijen in kaart te brengen, kreeg hij echter al eerder toen hij werkte bij de gemeente Helmond en als secretaris voor de pijler Economie en Werk van de G32. Oosterveld: “Ik ben echt een proces-man, ik verbind graag dingen. Dat heb ik altijd in allerlei functies gedaan. In de verschillende functies ben ik in contact gekomen met veel initiatieven, stakeholders en programma’s. Het lukte me altijd wel om een beetje een overzicht te houden, maar regelmatig bekroop me het gevoel dat er wel heel veel voorbijkwam. Je kunt gewoon niet alles onthouden.”

Voor zichzelf bedacht Oosterveld daarom een plek waar hij alle informatie bij elkaar verzamelde. En toen kwam het idee op dat het niet alleen voor hemzelf interessant is, maar ook voor anderen. Als directeur van de Digitale Steden Agenda heeft hij de openbare database opgestart. “Toen ik vragen vanuit SURF kreeg over hoe hun programma’s zich verhouden tot Agenda Stad werd het me duidelijk dat er een gemeenschappelijke plek moest komen waarop stakeholders kunnen zien wat ze aan elkaar hebben. Het was vrij makkelijk op te zetten met de toegankelijke software van Wikipedia.”

‘Van niemand voor iedereen’

large_wim_oosterveld_-_ruimte_economie

Wim Oosterveld

Het afgelopen jaar heeft een aantal studenten de NetwerkWiki ‘body gegeven’, onder meer door alle Green Deals erin te verwerken. Oosterveld: “Daarnaast blijf ik continu bezig om dingen toe te voegen die ik tegenkom. Ik spoor anderen aan dit ook te doen. Het afgelopen jaar zijn er dan ook meerdere mensen mee bezig geweest. Een van de kritische succesfactoren van de NetwerkWiki is dat het van niemand is maar voor iedereen. Het behoort toe aan het netwerk van de stadsprofessionals. Via deze Wiki kunnen we elkaar helpen door kennisdeling.”

De informatie op de Wiki is vooral globaal. Je vindt er informatie over rapporten, maar niet de gedetailleerde rapporten zelf. “De gedachte is daarbij dat als je op een bepaald thema deskresearch moet doen, je vanuit hier makkelijk kunt starten”, aldus Oosterveld. “Of de Wiki als tool geschikt is, kun je over discussiëren. Voor mij werkt hij goed en het is heel makkelijk om anderen erbij te betrekken. Als hier alleen al 20 mensen actief mee bezig zijn dan heb je al een heel mooie kennisdeling. Want we moeten meer kennisdelen met elkaar. Dat kunnen we wel blijven roepen en zeggen dat het ingewikkeld is. Of we kunnen het gewoon doen. Deze Wiki is vanuit die laatste gedachte ontstaan.

Uit de bubbel

Startpunt van de NetwerkWiki zijn de maatschappelijke stedelijke opgaven. Van voorkomen van segregatie, bereikbaarheid van de steden verbeteren, bereiken van inclusiviteit tot duurzaamheid. Wat kunnen we gezamenlijk doen met al die denkkracht om effectiever deze opgaven aan te pakken? “Ik ben gericht om de stedelijke professionals te ondersteunen”, benadrukt Oosterveld. “Deze tool is daar precies voor bedoeld. Het ontsluiten en samen onderhouden van kennis maakt het makkelijker om te ontdekken welk verhaal we met elkaar willen vertellen. Ik verwacht dat het werk van de professionals makkelijker mee te maken. Ik zou het mooi vinden als steden en organisaties inzien hoe nuttig het kan zijn voor hen en besluiten eraan mee te werken, zodat de pagina’s zo gevuld mogelijk worden. Niet door de instituten maar door de professionals. Het helpt iedereen om uit de eigen bubbel te komen.”

Kijk op de NetwerkWiki.

 

 

 

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *