Metropoolregio onder de loep in OESO-rapport

De overhandiging van het rapport. Van links naar rechts Rolf Alter (OESO), Jozias van Aartsen (Den Haag), Stef Blok (minister van Wonen en Rijksdienst) en Ahmed Aboutaleb (Rotterdam). Foto: Ron Stam.

Sinds vorig jaar vormen Rotterdam, Den Haag en 21 kleinere, omliggende gemeenten de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Gezamenlijk willen zij de economie van de gehele regio versterken en daarmee meer werkgelegenheid en welzijn creëren. De OESO constateert dat er duidelijke kansen zijn om die ambitie te realiseren, maar het heeft ook tijd nodig.

Het realiseren van een sterkere functionele integratie van de Metropoolregio moet dan ook worden gezien als een langetermijnambitie. Dat is een van de conclusies van het OESO-rapport OECD Territorial Reviews: The Metropolitan Region of Rotterdam-The Hague, Netherlands dat maandag is uitgereikt aan minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst en de burgemeesters Jozias van Aartsen (Den Haag)en Ahmed Aboutaleb (Rotterdam).

Beleidsmaatregelen

Er bestaat dan ook volgens het rapport geen wondermiddel om de economische banden tussen de voormalige stadsregio’s te verstevigen. Het proces verloopt niet vanzelf, aldus het rapport. “Om deze ambities te helpen verwezenlijken is er eerder een reeks beleidsmaatregelen en programma’s nodig op het gebied van economische ontwikkeling, ruimtelijke ordening, huisvesting en vervoer, die op verschillende overheidsniveaus worden ontworpen en geïmplementeerd”, zo adviseren de onderzoekers in het rapport. Om die reden doet de OESO verschillende aanbevelingen en is zij positief over de koers die is ingezet met Agenda Stad.

Arbeidsproductiviteit

Het samenwerken door de gemeenten in de MRDH heeft nog niet geleid tot een echte integratie van de lokale economieën, is een van de conclusies. De afzonderlijke sociaaleconomische profielen van de regio’s Rotterdam (gecentreerd rond de haven en logistieke activiteiten) en Den Haag (gespecialiseerd in openbaar bestuur en overheidsdiensten) zijn daar mede debet aan geweest . Beide regio’s zagen zichzelf van oudsher niet als elkaars natuurlijke partner.

Ook is de MRDH nog niet één functioneel geïntegreerd stedelijk gebied. Dat blijkt uit de relatief geringe pendelstromen tussen Rotterdam en Den Haag. Het aantal pendelaars binnen het MRDH-gebied steeg weliswaar tussen 2001 en 2011, maar is vooral te vinden vanuit de kleinere gemeenten naar de steden.

RSPp OECD MRDH 009Strategieën

Om verdere integratie te bereiken raadt het OESO-rapport de MRDH twee overkoepelende strategieën aan, die gelijktijdig moeten worden opgepakt: naar binnen focussen om een betere integratie van de MRDH te bevorderen en naar buiten kijken om het nationale en internationale profiel van de MRDH te stimuleren. Economisch gezien moet de metropoolregio een toegevoegde waarde bieden in een behoorlijk vol institutioneel landschap. Daarom is er behoefte aan concrete, verbindende projecten die op de korte en lange termijn tot resultaten kunnen leiden: zowel kleine, snelle winsten om de politieke daadkracht vast te houden als grotere vlaggenschipprojecten om de gemeenten in de regio dichter bij elkaar te brengen. Wat betreft de vervoersopgave kan de MRDH waarschijnlijk alleen effectief zijn met overheidssteun.

Het rapport is tot stand gekomen met steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het onderzoek sluit aan op de kennisbehoefte van het ministerie om meer inzicht te verkrijgen in de werking van grootstedelijk bestuur en de betekenis van bestuurlijke fragmentatie voor economische ontwikkeling.

Lees het volledige rapport op Rijksoverheid.nl.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *