City Deal voor klimaatbestendige steden ondertekend

De ondertekening van de tweede City Deal is een feit. Op de werkconferentie Waterveilig en klimaatbestendig bouwen, wonen en leven in Zwolle op 9 maart ondertekenden negen publieke partners samen met zeven (semi) private samenwerkingspartners de City Deal Klimaatadaptatie.

Ongeveer 300 mensen waren aanwezig bij de ondertekening die op levendige wijze werd ingevuld. Alle zestien bestuurders zetten niet alleen hun handtekening maar werkten samen op het podium om een waterkering te bouwen. Symbool voor de samenwerking waar deze City Deal voor staat. Met deze deal gaan de steden intensief met elkaar op trekken, concrete projecten starten en vooral heel veel leren van elkaar. Ze zoeken daarbij ook de samenwerking met anderen, zoals het Rijk, de waterschappen, bedrijven maar vooral ook de bewoners zelf. Met de City Deal spreken de partijen uit de komende vier jaar een praktijk leeromgeving en kraamkamer voor innovatie te willen zijn.

Werkconferentie IJssel-Vecht Delta_-91

De ondertekening van de City Deal in Zwolle. Foto: Femke Reussink.

Klimaatbestendig inrichten, bouwen, wonen en leven vraagt om een omslag in denken en doen. Zo vraagt het bijvoorbeeld van overheden om op een andere manier met (onder andere) de inrichting van de openbare ruimte om te gaan. Maar ook burgers kunnen anders (leren) omgaan met de klimaatveranderingen, denk aan groene daken of groenere tuinen. Om te komen tot klimaatbestendige steden moeten overheden daarom nog meer met andere partijen optrekken. Van lokale overheid tot ontwikkelaar, van beleidsmaker tot beheerder, van bestuurder tot bewoner. Intensieve samenwerking is de sleutel

In de City Deal Klimaatadaptatie intensiveren de partijen hun onderlinge samenwerking in een open cultuur van leren, experimenteren en innoveren. Samenwerking gebeurt in concrete praktijksituaties. De geleerde lessen worden gedeeld met andere partijen zoals het onderwijs. Nederland en de Nederlandse watersector zijn wereldwijd toonaangevend op het gebied van waterveiligheid en watermanagement. De City Deal versterkt en verbreedt onze internationale positie op dit gebied. Ook andere partijen kunnen zich bij de deal aansluiten.

Agenda Stad

De City Deal Klimaatadaptatie is een onderdeel van de Agenda Stad. Agenda Stad is de samenwerking van het Rijk, steden en stakeholders gericht op het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid van Nederlandse steden. City Deals zijn het middel om de doelstelling van Agenda Stad te halen. In City Deals worden concrete samenwerkingsafspraken tussen steden, Rijk, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties verankerd. Die deals moeten leiden tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en/of maatregelen bevatten om het economisch ecosysteem van de stedelijke regio(’s) te versterken.

Ondertekenaars en partners

De partners die de City Deal op 9 maart ondertekenen zijn: de gemeenten Den Haag, Dordrecht, Gouda, Rotterdam en Zwolle, de Rijksoverheid (ministerie van Infrastructuur en Milieu), de waterschappen Waterschap Drents Overijsselse Delta, Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard en Hoogheemraadschap van Delfland.

Daarnaast zijn er partijen die met de ondertekenaars in de City Deal op onderdelen gaan samenwerken. Dit zijn: Ecoshape, Heijmans, BPD, Stichting Kennisland, Tauw, Netherlands Water Partnership en Rotterdam Centre for Resilient Delta Cities. Tot juni 2016 kunnen andere partijen zich aansluiten bij deze City Deal.

Werkconferentie IJssel-Vecht Delta_-103 Werkconferentie IJssel-Vecht Delta_-101 Werkconferentie IJssel-Vecht Delta_-130 Werkconferentie IJssel-Vecht Delta_-108 Werkconferentie IJssel-Vecht Delta_-102 Werkconferentie IJssel-Vecht Delta_-125

Foto’s: Femke Reussink

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *