City Deal Inclusieve Stad | Enschede

Locatie: De Spinnerij, Enschede
22 juni
10:00 - 13:00
De komende maanden organiseren City Deal Inclusieve Stad en Platform31 in samenwerking met de sociale pijler van het G32-Stedennetwerk vijf bijeenkomsten over de voortgang en tussentijdse opbrengsten van de City Deal-experimenten.

Wat leren de betrokken gemeenten en uitvoerende partners van City Deal Inclusieve Stad? Wat merken de inwoners uit de Inclusieve Wijken? Wat vragen de experimenten van de interne gemeentelijke organisaties? Over welke (lokale) vraagstukken breken de steden nog hun hoofden? Denkt u graag actief mee en bent u benieuwd naar de tussenstand van de City Deal? Meld u dan nu aan voor een van de bijeenkomsten!

City Deal Inclusieve Stad

In City Deal Inclusieve Stad werken wijkteamprofessionals van vijf steden samen aan innovatieve aanpakken in het sociaal domein. Hun vertrekpunt hierbij is de leefwereld van kwetsbare burgers met een meervoudige hulpvraag. En niet de systeemwereld, waarin allerlei regels, routines en gedrag een integrale maatwerkoplossing in de weg kunnen staan.

In 2016 analyseerden de steden van City Deal Inclusieve Stad honderd complexe casussen van hun wijkteams. Dit leidde tot de start van experimenten in 2017. Daarin gaan de aangesloten steden op zoek naar alternatieve oplossingen in daarvoor aangewezen Inclusieve Wijken.

Lees voor meer informatie de publicatie ‘Doen wat nodig is’ en houd op twitter @InclusieveStad in de gaten.

De bijeenkomst in Enschede

Enschede neemt deel aan de City Deal Inclusieve Stad. De gemeente wees de wijk Pathmos Stadsveld aan als de Inclusieve Wijk waar de experimenten plaatsvinden. Meld u aan voor de bijeenkomst en ontdek hoe wij invulling geven aan de vijf bouwstenen van de City Deal Inclusieve Stad: Een bredere geldstroom, grotere handelingsruimte voor het wijkteam, het versterken van de competenties van sociaal werkers, beschermingsbewind onder regie van de gemeente en een betere aanpak van schulden.

Op 22 juni informeren wij u over de opzet van de verschillende experimenten en over de eerste ervaringen, knelpunten en dilemma’s. Ook delen we met u hoe wij doen wat nodig is voor de inwoners van Pathmos Stadsveld.

Deelsessies

Uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld tijdens twee rondes met inspirerende praktijkgerichte deelsessies. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Opbrengsten van een half jaar Inclusieve Wijk
    Stel al uw vragen aan het wijkteam Pathmos-Stadsveld en leer van hun ervaringen. Het afgelopen half jaar werkten de leden van het wijkteam aan de aansturing op ‘Ieder het zijne’. Wat leverde dit op? Het wijkteam neemt u mee in hun zoektocht. Ze delen ervaringen, onderbouwingen en rode draden.
  • Wonen+
    Het initiatief Wonen+ kan een alternatief zijn voor bewindvoering en andere aanpakken van schulden. De visie en het doel van Wonen+ staat centraal tijdens deze deelsessie