Webinar De binnenstad in transitie

Locatie: Online (link na aanmelding)
14 juli
15:30 - 16:30

Hoe gaan onze binnensteden naar een nieuwe ‘verdienmodel’?

De binnensteden veranderen in hoog tempo. Ontwikkelingen als thuiswerken, online winkelen en een ander gebruik van de binnenstad (flitsbezorging, toenemende druk transformatie naar woningbouw) vragen om een nieuwe kijk op de binnenstad. De binnensteden kennen daarnaast uitdagingen op het gebied van veiligheid en ondermijnende criminaliteit, verschraling van het aanbod voorzieningen, en opgaven rondom klimaatadaptatie, mobiliteit en verdichting. Hoe behouden we levendige, duurzame en economisch vitale binnensteden? Wat zijn nieuwe kansen? En de belangrijkste vraag: hoe kunnen gemeenten samen met andere partijen in de stad sturen op het juiste programma van recreëren, werken, leren, ontmoeten en wonen?

In opdracht van de ministeries van BZK, EZK, JenV en de G6 steden (Eindhoven, Amsterdam, Utrecht, Groningen, Den Haag, Rotterdam) hebben BURA Urbanism en de Stec Groep het afgelopen jaar een ‘Verkenning G6 Vitale Binnensteden’ uitgevoerd. De resultaten delen we graag tijdens de Webinar De binnenstad in transitie op donderdag 14 juli van 15:30 tot 16:30 uur.

Na een presentatie van de resultaten van dit onderzoek geeft Cees Jan Pen (lector bij het lectoraat De Ondernemende Regio van Fontys) zijn reflectie en gaan we in gesprek met o.a. de Eindhovense wethouder van de binnenstad, Monique Esselbrugge, over de vervolgstappen die nodig zijn om tot een goede aanpak te komen. U bent van harte welkom om digitaal aan te sluiten.

Schrijf u in met dit inschrijfformulier en ontvang de link voor de Webinar.

Mocht u op vakantie zijn, dan kunt u de Webinar na afloop terugkijken.

Voor meer informatie over de bijeenkomst en de Verkenning kunt u contact opnemen met Marieke de Vries ([email protected]) of Marco Karssemakers ([email protected]).

 

Heb jij een passie voor Vitale Binnensteden? Ben jij contactueel en communicatie sterk en de komende 3 a 4 jaar tenminste 3 dagen per week beschikbaar? Bekijk dan onze vacature voor een kwartiermaker voor de nieuwe City Deal Vitale Binnensteden en reageer voor 20 juli!