Agenda Stad op het VN Public Service Forum

Hoe kunnen overheden een bijdrage leveren aan halen van de VN-duurzaamheidsdoelen? Zo’n 800 afgevaardigden uit meer dan 190 landen kwamen in Bakoe bijeen om op de VN Conferentie ‘Public Service Forum 2019’. Innovatie van publieke dienstverlening stond centraal. City Deal Maker Lotte Nijland was gevraagd er te spreken over de vernieuwende manier van werken van Agenda Stad.

Het evenement was het eerste dat in Azerbeidzjan werd georganiseerd. Ministers, hoge ambtenaren maar ook mensen uit academische kringen en de particuliere sector deden mee aan verschillende plenaire sessies, workshops en drie parallelle evenementen. Tegelijkertijd werden de winnaars van de VN Public Services Award in 5 verschillende categorieën dit jaar uitgereikt.

SDG’s

“Op de conferentie stonden de VN-duurzaamheidsdoelen centraal, de SDG’s”, vertelt Lotte Nijland. “Dit is een inspirerende agenda met doelen voor iedereen, en niet zoals bij de vorige doelen alleen maar voor ontwikkelingslanden. Van zero hunger tot het voorkomen van obesitas? Hoe staan we ervoor? Focus ligt op het functioneren van de overheid, wat kunnen we nog verbeteren in onze publieke dienstverlening? In veel landen is ambtenaar worden het hoogst haalbare. Hoe beter de processen lopen, hoe beter het land werkt. Tegelijk is er flexibiliteit nodig om de doelen te halen. Dat brengt dilemma’s met zich mee.”

Lotte Nijland aan het woord op de VN Conferentie.

Partnerschappen tussen overheid en andere partijen

Nijland mocht haar verhaal doen op twee workshops: het sociaal domein en de digitale overheid. “We zijn lastig in te delen, Agenda Stad werkt op zoveel terreinen. Mijn verhaal is dat we in Nederland al heel lang partnerschappen kennen tussen overheid en andere partijen. Ik gaf daarbij het verhaal van Kinderdijk. Vanaf 1400 werken partijen samen om het water buiten te houden. De molens zijn eigendom van ondernemers, die wel moesten samenwerken. Uiteindelijk zijn daaruit de waterschappen ontstaan. We hebben dus al eeuwenlang ervaring met samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven.”

Nijland vervolgt: “De eeuwenoude oplossing is opnieuw toegepast in de moderne context, met vraagstukken rond urbanisatie en populatie. Ik heb verteld wat de City Deals precies zijn, en wat je doet als Dealmaker. Het is een manier van samenwerken waarbij de energie komt vanuit de gemeente en een formele basis is gelegd in de Staatscourant. Je moet gewoon dingen samen gaan doen. Grote woorden zijn mooi, maar wat gebeurt er op de grond? Ik verbind alleen maar de betrokken partijen met elkaar. Dat is mijn rol. Er was veel interesse voor.”

De wijk op de kaart zetten

Het is een van de mooie voorbeelden op het gebied van innovatieve publieke dienstverlening die in Bakoe werden gepresenteerd. “Het belangrijkste op de conferentie was vooral om inspiratie op te doen van elkaar.” Zelf was Nijland erg gecharmeerd door een initiatief van jonge mensen  uit de Keniaanse sloppenwijk Kibera in Nairobi om hun wijk op de kaart te zetten. Letterlijk, want op Google Maps was er een blinde vlek te zien op de plek waar wel 200.000 mensen wonen. “Dat is bizar”, aldus Nijland. “Met Open Street Map zijn de jongeren de hele wijk in kaart gaan brengen en is er allerlei ontwikkeling op gang gekomen. Zo kwamen gezondheid, veiligheid, onderwijs en water en sanitatie op de kaart te staan. Aan de hand van het filmpje ‘The Voice of Kibera’, waarin jonge wijkbewoners aan het woord komen, zijn weer community meetings gehouden om de veiligheid te vergroten. Het is een bottom-up beweging die de dienstverlening van de wijk in kaart heeft gebracht via storytelling. Uiteindelijk hoop ik dat de wijk echt veiliger wordt. Dan heb je een hoop gewonnen.”

Ook interessant noemt Nijland een onderzoek dat het European Institute of Public Administration (EIPA) presenteerde op de conferentie. Die liet zien dat Nederland samen met Engeland het meest bestuurlijke systeem heeft en de minste procedurele systemen. “Agenda Stad benut ten volste die bestuurlijke kracht.”

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *