Bijeenkomsten over voortgang en opbrengsten van City Deal-experimenten

De komende maanden organiseren City Deal Inclusieve Stad en Platform31 in samenwerking met de sociale pijler van het G32-Stedennetwerk vijf bijeenkomsten over de voortgang en tussentijdse opbrengsten van de City Deal-experimenten.

Wat leren de betrokken gemeenten en uitvoerende partners van City Deal Inclusieve Stad? Wat merken de inwoners uit de Inclusieve Wijken? Wat vragen de experimenten van de interne gemeentelijke organisaties? Over welke (lokale) vraagstukken breken de steden nog hun hoofden? Denkt u graag actief mee en bent u benieuwd naar de tussenstand van de City Deal? Noteer dan alvast één van de data in uw agenda!

City Deal Inclusieve Stad

In City Deal Inclusieve Stad werken wijkteamprofessionals van vijf steden samen aan innovatieve aanpakken in het sociaal domein. Hun vertrekpunt hierbij is de leefwereld van kwetsbare burgers met een meervoudige hulpvraag. En niet de systeemwereld, waarin allerlei regels, routines en gedrag een integrale maatwerkoplossing in de weg kunnen staan.

In 2016 analyseerden de steden van City Deal Inclusieve Stad honderd complexe casussen van hun wijkteams. Dit leidde tot de start van experimenten in 2017. Daarin gaan de aangesloten steden op zoek naar alternatieve oplossingen in daarvoor aangewezen Inclusieve Wijken.

De bijeenkomsten

Tijdens de bijeenkomsten worden de tussentijdse opbrengsten van de experimenten besproken en leggen we aan deelnemers dilemma’s voor.

De bijeenkomsten vinden plaats in de deelnemende gemeenten van City Deal Inclusieve Stad en kennen elk hun eigen karakter: Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad. Op dit moment is alleen nog het programma van de bijeenkomst in Eindhoven bekend. U kunt zich inschrijven voor deze bijeenkomst. Binnenkort volgt meer informatie over de programma’s van de overige bijeenkomsten en kunt u zich ook hiervoor inschrijven.

Lancering Leertuin Inclusieve Wijk Eindhoven

Sinds de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de Wmo, de Jeugdwet en de Paticipatiewet, staat maatwerk voor een inwoner centraal. Zo werken de gemeente Eindhoven en Stichting WIJeindhoven al enkele jaren. We zien nu dat er doorontwikkeling nodig is om de systeemwereld nog beter aan te sluiten op de leefwereld van de inwoners. City Deal Inclusieve Stad biedt hiervoor de mogelijkheid. In Eindhoven is Stratum aangewezen als de Leertuin Inclusieve Wijk. Op basis van de ervaringen met de City Deal Inclusieve Stad, kunnen het lokale beleid én landelijke regels worden aangepast.

Binnen City Deal Inclusieve Stad werken de gemeente Eindhoven en Stichting WIJeindhoven samen met de steden Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad, de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid en Welzijn, Veiligheid en Justitie, en Binnenlandse Zaken, Initiate (innovatiemonitor van en voor gemeenten) en de VNG. Ook de Belastingdienst, CJIB zijn hierbij betrokken.

Het programma is hier te downloaden.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *