Agenda Stad strategen bijeen in Rotterdam

Belangrijke maatschappelijke vraagstukken op het gebied van energie, wonen, klimaat en veiligheid die samen zijn opgepakt en nieuwe netwerken die ontstaan, in gezamenlijkheid tussen stedelijke regio’s en Rijk. Het proces dat op gang is gekomen met Agenda Stad heeft al goede resultaten bereikt. Hoe nu verder? Daarover bogen twintig strategen uit steden en rijksdepartementen zich vorige week in de Feniksloods op het IABR in Rotterdam.

Met negen getekende City Deals, een aantal in ontwikkeling, en de zomer voor de deur is het tijd om de balans op te maken. Duidelijk is in ieder geval dat met de Agenda Stad een alternatief model van samenwerken is ontstaan, waarbij het wij-zij gevoel tussen steden en Rijk is verdwenen. Hoe kan Agenda Stad de kracht van steden verder doorontwikkelen met stadsbestuurders, politiek leiders, opiniemakers, werkgevers, woningcorporaties en onderwijsinstellingen?

De beweging van Agenda Stad

De twintig strategen keken, onder leiding van dagvoorzitter Ruben Maes, samen naar waar we nu staan en hoe we Agenda Stad volgend jaar kunnen voortzetten met het nieuwe kabinet. En zelfs op een hoger plan te krijgen. Want hoe mooi de betogen ook, hoe enthousiast stedelijke initiatieven zijn, veel projecten en transities lopen vast op een bestaand systeem dat belangen op een andere manier afweegt dan wat het meeste bijdraagt aan de kracht van steden. Juist daar is nauwe samenwerking tussen steden en het Rijk van belang.

Maar ook op Europees niveau. Met de Europese Agenda Stad krijgen steden een plek aan tafel tijdens de gesprekken met de Europese Commissie en lidstaten over het beter verdelen van de gelden, verbeteren van regelgeving en het delen van kennis. Maar wat hebben steden toe te voegen aan (Europese) opgaven, welke ruimte hebben ze daarvoor nodig, wat vereist dat van houding en verhouding tussen Rijk en steden? Allemaal vragen die aan de orde kwamen.

Toekomst verkennen

Voorafgaand aan de sessie voorzag politicoloog en planoloog Maarten Hajer de kerngroep van de nodige munitie over The Next Economy. “Je kunt de toekomst niet kennen, maar alleen verkennen. Te vaak worden in openbaar bestuur toekomstwensen als voorspelling verkocht.” Volgens Hajer draait The Next Economy om drie belangrijke thema’s: de economie van de toekomst moet groen zijn. Dat betekent een radicale transformatie waar steden een grote rol bij spelen. Verder in de toekomstige economie moeten steden sociaal-inclusief zijn en productief zijn.

De komende maanden vormen de strategen een netwerk om samen de aanpak van Agenda Stad te bekrachtigen. Ze komende nog een aantal keer bij elkaar over belangrijke thema’s als evaluatie van de City Deals, de Europese Agenda Stad, de inzet op partnerships en andere sessies. Ook werken ze aan de inhoud van de komende werkconferentie op 27 oktober in Eindhoven. Hou de site in de gaten voor meer informatie daarover en zet deze datum in uw agenda.

27538502043_8b2dee80c5_k

Ruben Maes opent de strategische sessie op het IABR.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *