Ambitieus Groningen versterkt samenwerking stad en onderwijs

Dit gaat over de City Deal City Deal Kennis Maken
Burgemeester Koen Schuiling van Groningen.
Burgemeester Koen Schuiling van Groningen.

Zeker duizend studenten van de verschillende kennisinstellingen in Groningen werken nu al per jaar aan maatschappelijke vraagstukken in de stad. Naast de City Deal hebben stad en kennisinstellingen grootse ambities uitgesproken in het Akkoord van Groningen: namelijk om de partners dé aantrekkelijkste stad en regio van Nederland en Europa zijn voor (internationale) studenten, onderzoekers, kenniswerkers en bedrijven. Burgemeester én voorzitter van het Akkoord, Koen Schuiling licht de ambities toe.

Het Akkoord van Groningen is een samenwerkingsverband tussen de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), de Hanzehogeschool Groningen, het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), het Martini Ziekenhuis, de provincie Groningen, Noorderpoort, het Alfa- college en de gemeente Groningen. In de nieuwe Strategische Agenda, die medio mei werd gepresenteerd, positioneert en ontwikkelt het Akkoord van Groningen de metropoolregio Groningen zelfs als mainport van Nederland.

Het gaat dus wel goed met de samenwerking tussen hoger onderwijs en stad in de City Deal?

Schuiling: “Processueel kan het niet beter met die verbinding tussen stad en hoger onderwijs in Groningen. We werken al jaren aan de voorbereiding van het Akkoord van Groningen, en voeren nog langer, al twintig jaar, een regulier onderwijsoverleg in de stad, waarbij gemeente, RUG, Hanze, UMCG, Alfa en Noorderpoort betrokken zijn. Daarin bespreken we steeds de actuele ontwikkelingen die er spelen in de stad rond onderwijs. De laatste jaren waren dat bijvoorbeeld de opvang van studenten die geen kamer konden vinden, en natuurlijk Covid. De City Deal is daarbij mooi aangesloten.”

Welke maatschappelijke opgaven hebben prioriteit?

“We hebben drie weken geleden ons inhoudelijk programma gepresenteerd met daarin veel thema’s die met onderwijs te maken hebben zoals op ruimtelijk gebied campusvorming. Een van de kerndoelen is dat we de beste campussen, opleidingen en hybride leeromgevingen in metropoolregio Groningen willen creëren om zo het kennis- en innovatie-ecosysteem te versterken, waar de metropoolregio en het land van zullen profiteren. Als dit onze ambities zijn dan moeten we ook een plek hebben om die bedrijven en instellingen bij elkaar te brengen. Een tweede kerndoel is dat we samen met onze partners werken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt, waarin de regionale economie optimaal profiteert van het in Groningen opgeleide (internationale) talent. Daar zijn natuurlijk middelen aan verbonden, zoals gelden als het nationaal Groeifonds,. Vanuit het Akkoord doen we gezamenlijk aanvragen op dergelijke fondsen. Zo hebben we voor het landelijke consortium Pharma-NL, waarin naast de Campus Groningen ook de Universiteit Leiden en LUMC meedoen, 60 miljoen aangevraagd.”

Burgemeester Koen Schuiling van Groningen.

Burgemeester Koen Schuiling van Groningen.

Wat zijn onderwijs en onderzoeksthema’s die centraal staan in de nieuwe samenwerking?

“Qua onderzoek en onderwijs hebben we het in dit Strategisch Plan vooral de pijlen gericht op vier thema’s. Als eerste is dat energie. Groningen moet de motor worden van de nieuwe Europese waterstofeconomie. We hebben een aantal weken geleden met een groep mensen van kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven een trip gemaakt naar Zweden en Finland als onderdeel van de waterstofagenda om inspiratie op te doen. In het najaar gaan we naar Noorwegen en Denemarken om daar te kijken naar welke trends er zijn en welke bedrijven een rol spelen. Daarnaast is gezondheid een belangrijk thema. Groningen is de proeftuin van baanbrekende zorginnovaties. Verder is digitalisering een thema waar we op gaan concentreren. Groningen moet het vliegwiel zijn voor de digitale samenleving van morgen. Het laatst thema zijn de opkomende sectoren, als klimaatadaptatie, circulaire economie en duurzame voedselsystemen.”

Betrekken jullie ook de regio hierbij?

“Buiten de inhoud is een tweede onderdeel waar we mee aan de slag gaan de merkenstrategie. Als we straks met andere gemeenten in Groningen de agenda’s gaan koppelen moet daar een eenduidige communicatie naar buiten toe bij horen. Een derde punt waar we aan werken is dat we de beste campusvoorzieningen willen maken, dat willen we breder in de regio oppakken. Als het gaat om watertechnologie kan dat bijvoorbeeld ook in Leeuwarden plaatsvinden. Als het gaat om Healthy Ageing is Assen voor de hand liggend. Het werken aan deze opgaven gaat nu eenmaal verder dan de gemeentegrens. Dit is toch de bedoeling van de City Deals? Die verbinding van velden binnen de eigen stad? Je moet niet zenuwachtig worden als dat ook buiten de eigen gemeentegrens gaat.”

Wat zijn geslaagde projecten die passen bij de City Deal?

“Binnenkort hebben we een inspraakmoment op het gebied Kardinge, dat is het grootste multifunctionele sportcentrum van Noord-Nederland, dat nu echt aan het eind van zijn termijn is en moet worden vervangen. Op het gebied moet straks onze gezondheidscampus verrijzen. We gaan daarvoor het hele gebied herontwikkelen. Zo zullen er bijvoorbeeld ook mbo-instellingen komen. Samen met de RUG gaan we hier ook ons deel van Healthy Ageing vormgeven en zo inrichten dat er doorlopende leerlijnen en onderzoek mogelijk zijn. Dit gebied wordt echt een mooi uithangbord voor de City Deal Kennis Maken. Een andere gebied waar we naar kijken is het Suikerunieterrein, dat wordt ontwikkeld voor deels woningbouw en deels Techniek- en duurzaamheids campus. Dat wordt dus een combinatie van woningbouw met onderwijs en onderzoek. Hier moet ook een treinstation komen zodat het voor studenten goed bereikbaar is. We willen hier echt ruimtelijk, sociaal met onderwijs en onderzoek verbinden. Dat gaat echt de komende jaren draaien. De inspraakfase hebben we gehad en er worden concrete afspraken gemaakt met bouwpartijen.”

Wat is volgens u de weg vooruit voor de City Deal Kennis Maken?

“Iedereen heeft het over ontschotten en besluitvorming afstemmen. Hier in Groningen zie je goed dat het kan werken. Als gemeente en onderwijsinstellingen weet je allebei wat het tijdspad is die we lopen. Dat is waar de City Deal ook meer naartoe moet.”

Groningen.

Groningen.

Wat zou u het netwerk van de City Deal verder willen meegeven?

“Wat ik zie in de andere universiteitssteden is dat er een wens is voor regulier overleg, maar tot mijn verbazing hebben de meeste steden dat niet. Ik raad dat ten zeerste aan. Bij ons werkt het heel goed, ook omdat we het geconcentreerd houden met de RUG en partners en er niet te veel nieuwe partners erbij halen. Zo hou je stootkracht. Het bedrijfsleven kijkt met grote ogen toe en wil graag meedoen. Maar als je dat doet hoe moet je dan kiezen? Wie mag erbij wie niet? Binnen de kortste keren is er sprake van verwatering. En spreek je niet meer elkaars taal. In Groningen werkt het op onze schaal goed.”

 

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *