‘Bestuursoverleg Hoger Onderwijs Breda: samenwerkingen versterken de stad’

Dit gaat over de City Deal City Deal Kennis Maken

In hogeschoolstad Breda vindt een aantal keer per jaar het Bestuurlijk Overleg Hoger Onderwijs Breda (BOHOB) plaats. Hierbij komen de hogescholen, ROC West-Brabant en De Rooi Pannen op bestuurlijk niveau samen. Dit overleg realiseert korte lijnen tussen de kennisinstellingen en zorgt voor een snelle communicatie. De korte lijnen zijn van belang om de juiste mensen te koppelen aan initiatieven in ontwikkeling binnen de stad Breda. Om projecten tussen de instellingen en de samenwerking eromheen te versterken is de gemeente aangehaakt. De besturen hebben de City Deal Kennis Maken voorgelegd als manier om duidelijke afspraken over de samenwerkingen te maken. Marcel de Heer, beleidsadviseur bij gemeente Breda, vertelt met plezier over zijn ervaringen.

Hoe ziet jouw functie eruit?

“Ik ben beleidsadviseur economie en hoger onderwijs bij de gemeente Breda. Binnen mijn rol als beleidsadviseur hoger onderwijs houd ik mij bezig met twee thema’s: Breda als studentenstad en de verbinding van het onderwijs met het bedrijfsleven. De focus van mijn werk ligt op het leggen van verbindingen en het stimuleren van samenwerking tussen het onderwijs en bedrijfsleven. Die verbindingen zijn weer gelinkt aan de sterke sectoren van Breda en de regio Midden– en West-Brabant. Op deze wijze zetten we in op het stimuleren van innovatie en het versterken van de economie door kennisvalorisatie. Vanuit de gemeente Breda ben ik betrokken bij de City Deal Kennis Maken.”

Hoe wordt de verbinding tussen de gemeente en het onderwijs in Breda ervaren?

De gemeente is een partner in de verbinding van het onderwijs met de praktijk. Bedrijven kunnen van studenten en het onderwijs leren en de studenten kunnen bij bedrijven en organisaties ervaring opdoen in de praktijk. De gemeente Breda heeft met alle hbo’s in de stad zo’n 23.000 studenten ingeschreven staan. Dat zijn een hoop toekomstige beroepsbeoefenaars. Het is daarom belangrijk dat de gemeente investeert in het samenwerken met onderwijs door onder meer het creëren van stage- en onderzoeksplaatsen en gezamenlijke projecten. Momenteel houden duizenden studenten zich dus ook bezig met stages, onderzoeken en praktijkopdrachten in en rondom de gemeente. Om de samenwerking tussen de onderwijsinstellingen te verbeteren vindt er al elf jaar een bestuurlijk overleg plaats tussen de bestuurders van de hogescholen. Dat zijn drie hogescholen: Nederlandse Defensie Academie, Breda University of Applied Sciences en Avans Hogescholen. Daarnaast sluiten ook ROC West-Brabant en De Rooi Pannen zich aan bij het overleg. Ervaringen met dit overleg na elf jaar zijn positief. Er kan door dit overleg gemakkelijk beroep worden gedaan op de expertise van de verschillende partijen.”

Op welke manier is de gemeente bekend geraakt met de City Deal Kennis Maken en hoe is het een toevoeging op het bestaande bestuursoverleg?

De gemeente overlegt met het onderwijs over de nieuwe speerpunten voor op de beleidsagenda. Deze hebben te maken met wat er actueel is, zoals nieuwe manieren van lesgeven en een leven lang leren. Deze actualiteiten worden gekoppeld aan de economische speerpunten van de gemeente. Mede vanuit dit oogpunt zijn we op zoek gegaan naar manieren om de projecten die ontstaan kennis te laten delen met elkaar. De gemeente wilde meer samenhang creëren, van projectmatig naar programmatisch werken. Om deze samenhang te organiseren en de structuren daarvoor te realiseren komt de City Deal mooi van pas. De gemeente wilde meedoen om te kijken of dit de manier zou zijn om die samenwerking te realiseren. Om hier grond voor te krijgen is de gemeente door middel van de deal begonnen met de inventarisatie van manieren en plekken waar kruisbestuiving tussen bedrijven, kennisinstellingen en de gemeente kan gaan plaatsvinden.”

Wat levert de City Deal Kennis Maken voor jou op?

“Ik heb ondertussen al bij de City Deal-bijeenkomsten het een en ander geleerd. Het is zeer waardevol om met collega’s te sparren. Er waren al veel bijeenkomsten over thema’s als publieke ruimte, verkeer en over transport. Over kennis was dat er naar mijn idee nog niet. De City Deal Kennis Maken realiseert veel relevante en nuttige informatie voor heel veel partijen door het stimuleren van kenniscirculatie op het gebied van samenwerken tussen onderwijs en de stad. Het is heel zinnig en interessant. Het is zelfs zo interessant dat ik naar aanleiding van de bijeenkomst in Leiden over de samenwerking met studenten in de stad vervolgafspraken heb gemaakt. Daar wilde ik meer van weten. Er is een vervolgoverleg geweest met beide wethouders en boeiende informatie is uitgewisseld. Er zijn zaken besproken over het starten van samenwerkingen tussen kennisinstellingen en bedrijven. Ik ben heel blij met de City Deal Kennis Maken, omdat Breda daar als niet-universiteitsstad ook aan mee mag doen en daar dus veel van leert en vanuit eigen visie en ervaring ook weer terug kan geven.”

Je zegt dat vooral de gesprekken die opgang komen door de City Deal veel opleveren. Kun je een voorbeeld geven van wat de gesprekken rondom de City Deal Kennis Maken tot nu hebben opgeleverd?

“Vanuit gesprekken tussen de partijen uit het bestuursoverleg en de gemeente in het kader van de City Deal Kennis Maken ontstaan projecten. Voor de City Deal Kennis Maken is gekozen voor Vitaliteit als het centrale thema. In 2020 is Breda etappeplaats in de Vuelta. Vanuit de City Deal start een project hoe de stad en het onderwijs – en hoe studenten – kunnen bijdragen aan een mooi event. Maar ook hoe topsport kan bijdragen aan een beweging in de stad die bijdraagt aan de vitaliteit van de bewoners. Op verschillende manieren wordt momenteel gebouwd aan concepten waarbij ook nagedacht wordt over de mogelijkheden om studenten te verbinden met de stad. Bijvoorbeeld door middel van een projectwerkplaats. Initiatieven als welke ik eerder benoemde, ontstaan vanuit de verschillende City Deals Kennis Maken en dragen bij aan de ontwikkeling van Breda als studentenstad. De City Deal Kennis Maken draagt bij aan meer samenhang; niet alleen tussen onderwijs, studenten en bedrijven maar verbindt ook de studenten middels maatschappelijke vraagstukken aan de stad. Er ontstaat meer betrokkenheid, en daar werken we graag mee verder aan de toekomst van de stad en regio!”

Foto: Breda University of Applied Sciences

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *