Brede steun voor Europese Agenda Stad tijdens burgemeestersbijeenkomst in Amsterdam

“De drie belangrijkste uitvindingen van de mensheid zijn het wiel, vuur, én de stad.” Zo opende minister Plasterk zijn toespraak afgelopen 21 april tijdens de vijfde directe dialoog tussen EU hoofdstedelijke burgemeesters en de Europese Commissie in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Plasterk was uitgenodigd om de voornemens van het Nederlands voorzitterschap voor de Europese Agenda Stad toe te lichten.

Belangrijk onderdeel van de Europese Agenda Stad zijn thematische partnerschappen tussen steden, lidstaten en de Europese Commissie. Gezamenlijk werken zij aan stedelijke uitdagingen. Plasterk benadrukte het belang van multi-level samenwerking zoals in het Pact van Amsterdam staat beschreven, en wees op de belangrijke rol van Europese (hoofd)steden.

Vier grote uitdagingen

Verder stond de burgemeestersbijeenkomst in het teken van vier grote uitdagingen waarvoor steden momenteel aan de lat staan: luchtkwaliteit en mobiliteit, huisvesting, radicalisering en integratie van vluchtelingen. Aan de hand van filmpjes en een live enquête nodigde voorzitter burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan, burgemeesters uit hun ervaringen te delen met elkaar en de Europese Commissie. De input wordt gebruikt voor de verdere invulling van de partnerschappen.

Vluchtelingencrisis

Tot slot namen burgemeesters met algemene instemming de Verklaring over de Europese Agenda Stad en de Vluchtelingencrisis aan. Daaruit bleek brede steun voor het Pact van Amsterdam, de prioritaire thema’s en de partnerschappen. Ook doen burgemeesters in de verklaring suggesties voor toekomstige partnerschappen (banen en groei, mobiliteit, circulaire economie, open data en technologie en radicalisering).

Naast de burgemeesters, spraken ook de Europese Commissie (Eurocommissaris voor Regionaal beleid, Corina Crețu), het Europees Parlement (President Urban Intergroup, Jan Olbrycht) en het Comité van de Regio’s (voorzitter COTER, Raffaele Cattaneo) waardering uit voor de inspanningen van het Nederlands Voorzitterschap om de Europese Agenda Stad tot een succes te maken.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *