Bridge! Betere EU-regelgeving voor lokale en regionale overheden

Europese regelgeving heeft een grote invloed op het dagelijkse beleid van steden en regio’s. En hoe zorgvuldig die regelgeving ook is ontwikkeld, bij de uitvoering ervan treden onverwachte en soms zelfs ongewenste effecten op. Dikwijls worden die ervaren op lokaal en regionaal niveau,  waar immers een groot deel van de EU-regels moeten worden uitgevoerd.

Het Kenniscentrum Europa decentraal heeft in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in kaart gebracht hoe en in welke mate Europese regelgeving mogelijk belemmerend werkt op het beleid van decentrale overheden en waar kansen voor verbetering liggen.

bridgebrochureVraagstukken bij Europese steden en regio’s

Het rapport Bridge! bevat een kwantitatieve analyse van de belangrijkste EU-thema’s voor decentrale overheden, en negen concrete voorbeelden van EU-gerelateerde vraagstukken die spelen bij steden en regio’s. Hoewel het gaat om (juridisch) complexe zaken, is bij de presentatie veel aandacht besteed aan een toegankelijke en heldere presentatie, onder meer in de vorm van infographics.

Europese Agenda Stad
Bridge!
 moet onder meer bijdragen aan een van de hoofddoelen van Europese Agenda Stad: samen werken aan betere en meer efficiënte Europese regels, door steden en regio’s meer invloed te geven op EU-beleid en –regelgeving.

Bridge! is gepubliceerd in het Engels en in het Nederlands, en in twee versies: het volledige rapport, en een samenvatting waarin met name aandacht wordt besteed aan de voorbeelden. De inhoud is zonder beperkingen beschikbaar voor iedereen die er belangstellig voor heeft.

Kijk voor meer informatie en de rapporten op: https://www.europadecentraal.nl/bridge/.
of download de Nederlandse samenvatting.  

What-a-waste
Urban Habitats
Energy Store
Local4Local

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *