City Deal en Green Deal ontwikkelen autodeel-toolkit voor gemeenten

Green Deal voorzitter Betty de Boer en IenW-beleidsmedewerker Hendrik Steringa zetten in 2019 een klein team op van mensen die al bezig waren met de City Deal en de Green Deal Autodelen II. In dit kernteam zijn vertegenwoordigd: het ministerie van BZK, Economische Zaken, Rijkswaterstaat en adviesbureau Advier.

In samenwerking met onder meer CROW, GNMI, gemeenten en deelautoaanbieders is het kernteam nu een gezamenlijk project opgestart: de beleidstoolkit [MAAS-ready] Autodelen. Steringa: “De gemeentetoolkit bestaat uit ten eerste een kennisonderdeel: over hoe autodelen bijdraagt aan maatschappelijke en mobiliteitsdoelen van gemeenten, zoals ruimte creëren en bereikbaarheid. Daarnaast bevat de toolkit een beleidsonderdeel; over welke kaders je kunt ontwikkelen om autodelen een boost te geven, zowel in de stad als op het platteland. Tot slot biedt de toolkit communicatiehandvatten: hoe je je burgers bereikt, op basis van best practices.”

Uniform beleid

Dankzij een Europese subsidie heeft het kernteam een aantal consultants in de arm kunnen nemen. “Die consultants gaan minstens 30 gemeenten trainen, in eerste instantie online, in het gebruik van de beleidstoolkit.” Waarom is de toolkit nodig? “De achterliggende gedachte van de toolkit is gemeenten ondersteunen. Veel Green Deal en City Deal partners hebben de behoefte uitgesproken dat er uniform beleid komt, zodat we autodelen snel kunnen opschalen. Dan hoeft bovendien niet elke deelautoaanbieder of projectontwikkelaar het beleid van de specifieke gemeente uit te pluizen,” legt Steringa uit.

“We willen zo veel mogelijk partners bereiken die kunnen meehelpen aan de ontwikkeling én verspreiding van de toolkit. Zodat partijen uiteindelijk verwijzen naar de toolkit als ze in gesprek gaan met gemeenten of partners over het beleid. Dat is belangrijk voor de opschaling van autodelen. Hoe meer mensen en partners nu al weten van dit project, hoe beter.”

Laat je horen!

“Het is van groot belang dat de toolkit aansluit op de behoefte van de Green Deal en City Deal partners. Daarom horen we graag input van deelaanbieders, projectontwikkelaars en gemeenten. Dus benader de contactpersonen van de City Deal Elektrische Deelmobiliteit en Green Deal Autodelen II, en laat je horen! En mocht je zelf initiatieven hebben, dan willen wij die graag faciliteren.”

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *