City Deal Kennis Maken dendert door: alle projecten uit de startblokken en OCW investeert

Dit gaat over de City Deal City Deal Kennis Maken

De City Deal Kennis Maken kende een zeer succesvol eerste jaar, waarin zowel binnen als tussen de deelnemende kennissteden een groot netwerk werd opgebouwd bestaande uit stadsbestuur, ambtenaren, hogeronderwijsinstellingen én vaak ook ROC’s. Twee landelijke Kennisdelingsdagen, een studiereis en een bezoek aan de Campus van de Universiteit Enschede droegen bij aan enthousiasme en geloof in de missie van de City Deal. Die missie is zowel om steden meer te laten profiteren van de kennis en vaardigheden van hun kennisinstellingen als ook om tegelijkertijd de kennisinstellingen te verrijken met kansen voor onderzoek en stage door hen lokale stedelijke vraagstukken op te laten pakken met studenten.

De geestdrift van de City Deal is niet onopgemerkt gebleven. In de tweede helft van 2018 sloten de acht grootste hbo-steden zich aan bij de deal en, met de afronding van de tweede ronde van de impulsregeling, zijn nu in januari alle negentien deelnemende steden begonnen met hun City Deal-projecten. Die negentien steden vertegenwoordigen 28 hogescholen, 12 universiteiten en 6 mbo-instellingen.

Rowinda Appelman

Niet alleen vanuit de steden groeit het besef dat de City Deal Kennis Maken steeds meer momentum krijgt. Het ministerie van OCW besloot de City Deal voor de komende drie jaar een stevige financiële impuls te geven. Om de ministers van OCW en BZK te laten zien waar die investering terechtkomt, vindt op 20 februari een kick-off bijeenkomst met hen plaats waarin elke stad zijn projecten presenteert.

“Die financiële impuls is deels ook het gevolg van de positieve bestuurlijke evaluatie”, vertelt een trotse kwartiermaker Rowinda Appelman. “Uit die evaluatie blijkt dat steden en kennisinstellingen in alle deelnemende steden tot een strategische agenda zijn gekomen. Daarnaast blijkt de impulsregeling een belangrijke én effectieve manier om projecten van de grond te krijgen. Bovendien wordt de behoefte aan kennisdeling breed gedragen en tonen partijen zich ook bereid hier actief aan bij te dragen.”

Tijdens de kick-off bijeenkomst op 20 februari zal ook vooruitgekeken worden naar de toekomst van de City Deal en wordt input geleverd voor de Strategische Agenda Hoger Onderwijs van het ministerie van OCW. De City Deal Kennis Maken kan voorlopig dus wel even vooruit, maar leunt allerminst achterover. “Zeker niet”, aldus Appelman. “Half januari gaan we op studiereis naar Bristol. De veertig beschikbare plekken waren in no-time vergeven”, illustreert Appelman de aanstekelijke betrokkenheid van de deelnemers aan deze City Deal.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *