City Deal-netwerk Eenvoudig Maatwerk aangesloten bij Professionals voor Maatwerk Multiproblematiek

Professionals voor Maatwerk Multiproblematiek (PMM), een interbestuurlijke en interdepartementale samenwerking van 6 ministeries, 16 landelijke en uitvoeringsorganisaties en gemeenten, is verrijkt met het strategisch netwerk van de City Deal Eenvoudig Maatwerk.

De City Deal begon in 2018 met het doel om lessen te trekken uit casuïstiek in het sociaal domein, patronen te identificeren en te werken aan structurele oplossingen. De City Deal, waaraan acht gemeenten en één regio deelnamen, is in 2023 afgerond. Concrete instrumenten die binnen of door de City Deal het levenslicht zagen, zijn onder andere het mini-maatwerkbudget, gesprekmethode Werktafel, het Leeratelier en het Maatwerkspel.

PMM vindt het belangrijk om de lessen van de City Deal te borgen en de ontwikkelde instrumenten verder te verspreiden. In het Maatwerk Magazine 2023 lees je meer over de opbrengst van de City Deal Eenvoudig Maatwerk.

Lees meer over PMM en de toevoeging van het City Deal-netwerk op Maatwerkmultiproblematiek.nl

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *