City Deal Warm Welkom Talent: maak Nederland aantrekkelijker voor buitenlands ondernemend talent

Op 19 mei heeft de Amsterdamse wethouder Kajsa Ollongren de Rapportage City Deal Warm Welkom Talent in ontvangst genomen. De rapportage bevat aanbevelingen om Nederland aantrekkelijker te maken voor talentvolle buitenlandse ondernemers.  Dit was in het bijzijn van Prins Constantijn, Special Envoy van StartupDelta. Het rapport is aangeboden door John Joosten, voorzitter van de Werkgroep Warm Welkom Talent, tijdens het event The Next Web in Amsterdam.

Wethouder Kajsa Ollongren: “Steden kunnen niet zonder creatieve pioniers met lef. Met deze City Deal laten we zien we open staan voor de komst van buitenlandse ondernemers en kunstenaars. Dat is goed voor de economie van Amsterdam en versterkt het culturele leven. Ik ben er zeker van dat de magneetwerking van onze steden op talent met deze deal nog krachtiger wordt.”

Prins Constantijn: “We zitten in een wereldwijde concurrentieslag om talentvolle mensen naar Nederland te halen, die vaak op cruciale functies vervullen in Nederlandse groeibedrijven. Het verlagen van de salarisdrempel in de Kennismigrantenregeling voor bijvoorbeeld IT-talent is essentieel voor de concurrentiekracht van Nederland, maar ook het behoud van de 30% regeling en betere voorzieningen om aandelen en opties te kunnen uitkeren als loon.”

 

Onderzoek en aanbevelingen

De Werkgroep heeft onderzocht welke stappen buitenlandse ondernemers afleggen vanaf het moment dat ze zich oriënteren op een komst naar Nederland, tot het daadwerkelijk starten en groeien van hun onderneming. Uit het onderzoek blijkt dat Nederland een aantrekkelijk land is om in te leven en te werken, maar dat de overheid meer kan doen om buitenlands talent aan te trekken en te verwelkomen. Met name de communicatie, begeleiding, en administratieve procedures kunnen beter.

City Deal Warm Welkom Talent

De City Deal Warm Welkom Talent is overeengekomen door de steden  Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Groningen, en de ministeries van Economische Zaken, Veiligheid en Justitie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het doel van de City Deal  is om buitenlands ondernemend talent aan te trekken en de ruimte te geven om in Nederland te wonen, te ondernemen en te groeien. De focus ligt bij start-ups, scale-ups (snelle groeiers), en ondernemers in de creatieve sector. Deze groep ondernemers  levert een onmisbare bijdrage aan de economie. Zij verrijken het Nederlandse bedrijfsleven met innovatieve ideeën en waardevolle netwerken.

Het belang om te investeren in de aantrekkingskracht van Nederlandse stedelijke regio’s op internationaal talent wordt inmiddels ook onderschreven door de Stuurgroep internationale handelsbevordering. Zij adviseert een nieuw kabinet brede steun te geven aan de resultaten van de City Deal Warm Welkom Talent, onder andere via hervorming van wet- en regelgeving.

Werkgroep Warm Welkom Talent

De rapportage met aanbevelingen is opgesteld door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de City Deal-partners. Ook relevante organisaties zoals de Immigratie en Naturalisatie Dienst, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en expatcenters waren betrokken, en niet te vergeten buitenlandse ondernemers.

Lees de aanbevelingen in het eindrapport.

 

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *