Community of Practice onderstreept nieuw elan City Deals

Suzanne Potjer (Urban Futures Studio) vertelt bevlogen over het belang van de deal-aanpak van Agenda Stad tijdens de leerbijeenkomst eind november

Eind 2018 vond een leerbijeenkomst plaats van procesbegeleiders van City Deals en leden van de kernteams Rijk en Steden van Agenda Stad. Doel was om terug- én vooruit te blikken op de opbrengsten en uitdagingen van de negentien City Deals die tot nu toe gesloten zijn. Tevens werd aan de vooravond van een nieuwe reeks City Deals de ambitie uitgesproken om meer structureel van elkaar te leren. Daarom zijn de eerste stappen gezet om te komen tot een Community of Practice voor City Deals.

Tijdens de leerbijeenkomst die eind november plaatsvond, schetste programmamanager Frank Reniers het ontstaan van Agenda Stad en de ontwikkeling van het instrument City Deals. “Bedacht door onze toenmalige DG om ondanks de bezuinigingen toch een impuls te blijven geven aan de stad, hebben Agenda Stad en het instrument City Deal en grote ontwikkeling doorgemaakt.” Steden die samenwerking opzoeken op basis van inhoudelijke opgaves en maatschappelijke partners aan tafel uitnodigen, terwijl de rijksoverheid aanschuift om mee te denken over oplossingen voor eventueel knellende of ontbrekende regelgeving – het bleek een gouden greep. “Een groot deel van de City Deals loopt nog en natuurlijk hebben niet alle afgeronde City Deals opgeleverd wat we gehoopt hadden, maar uit diverse evaluaties door partijen als het Planbureau voor de Leefomgeving, het Verwey-Jonker Instituut en de Urban Futures Studio komt een helder beeld naar voren: City Deals zijn een krachtige en beloftevolle aanpak van maatschappelijke opgaven, juist vanwege de opgavegerichte aanpak en de horizontale samenwerking tussen de verschillende partijen. Maar dat betekent niet dat we achterover gaan leunen nu het instrument City Deal zich bewezen heeft en ook door het kabinet erkend is in het regeerakkoord. Nee, we gaan door en we willen dat nieuwe City Deals nog beter en effectiever worden dan de reeds afgeronde deals. De Community of Practice die we willen oprichten kan daar een belangrijke rol in vervullen.”

Experimenteerruimte

In de Community of Practice kan uitgewisseld worden wat wel of juist niet werkt in City Deals, kunnen puzzelstukken uit deals vanuit diverse invalshoeken benaderd worden, waarbij ook dankbaar gebruik gemaakt wordt van de expertise van partners als Platform31 en de Urban Futures Studio. Carolien Vermaas van Platform31: “Net als Agenda Stad heeft ook Platform31 een stevige positie in het interbestuurlijke landschap. We kennen niet alleen onze partners, de steden en departementen, maar ook de vraagstukken die leven. Daarom zijn we in staat om samen met Agenda Stad thema’s te identificeren waar City Deals een ideaal middel vormen om innovatieve oplossingen te ontwikkelingen en toetsen.” “Experimenteerruimte is belangrijk”, vult onderzoeker Suzanne Potjer van UFS aan. “Er worden veel oplossingen bedacht die in theorie werken, maar waarvoor de middelen ontbreken om ze direct op grote schaal in de praktijk te brengen. City Deals creëren door de multilevel-aanpak een breed draagvlak en experimenteerruimte waardoor op kleine schaal innovaties toegepast kunnen worden. Dit stimuleert verbeeldingskracht en evidencebased-beleidsontwikkeling, belangrijke ingrediënten voor hedendaags en duurzaam beleid.”

Vervolg

In het eerste kwartaal van 2019 krijgt de leerbijeenkomst een vervolg en wordt een Community of Practice verder verkend. “We gaan sowieso een mooi jaar tegemoet”, vertelt Reniers. “Tijdens de drukbezochte Dag van de Stad afgelopen oktober in Amersfoort, was de energie voelbaar bij de wethouders die sinds de verkiezingen begin vorig jaar inmiddels hun draai hebben gevonden. Onze DG Chris Kuijpers kondigde daar aan dat we vol enthousiasme doorgaan met de City Deals en we zullen dan ook op verschillende manieren de komende tijd onderwerpen voor nieuwe deals gaan ophalen en inventariseren. Via onze website Agendastad.nl kunnen steden bovendien zélf thema’s voor nieuwe City Deals indienen. Ik ben ervan overtuigd dat we, als op 28 oktober de Dag van de Stad 2019 plaatsvindt, samen een aantal mooie nieuwe City Deals gesloten hebben. Het enige dat ik nog niét weet, is wáár die Dag van de Stad plaatsvindt, maar gelukkig kunnen kandidaatgemeenten zich daarvoor nog tot begin februari aanmelden via Dedagvandestad.nl.”

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *