‘De campusbubbel doorbroken’- City Deal Kennis Maken verbindt groepen in de stad

Dit gaat over de City Deal City Deal Kennis Maken

Er is in Nederland een kloof tussen de kennis op universiteiten en hogescholen en wat daarvan wordt toegepast in de praktijk. De City Deal Kennis Maken wil juist die kloof dichten en richt zich op het versnellen van oplossingen voor maatschappelijke opgaven in steden met hulp van onderzoekers, docenten en studenten. Sinds begin vorige maand is Rowinda Appelman aan de slag gegaan als projectleider.

Wie is Rowinda Appelman precies?
“Eigenlijk ben ik professioneel altijd bezig met innovatie, educatie en diversiteit, vaak in de rol als kwartiermaker of sociaal ondernemer. Na enkele jaren meedraaien op hoog niveau in de NAVO-wereld, heb ik vorig jaar als een van de eerste zeven Europeanen het Social Innovation Fellowship afgerond bij het U.S. State Department in Washington DC. Vervolgens ben ik aan de slag gegaan als kwartiermaker voor IMC Weekendschool en heb ik gewerkt aan de implementatie in zestien Nederlandse gemeenten van een nieuw concept in het primair onderwijs. Daarnaast leid ik het cohort van Global Shapers in Nederland voor het World Economic Forum en heb ik mijn eigen sociale platform opgezet voor Amsterdamse inwoners en expats, met nu 3.200 leden en 150 evenementen per jaar.  Zoals je ziet ben ik altijd bezig met het verbinden van mensen, het opzetten van nieuwe concepten en het werken met jonge mensen of onderwijs.”

Je bent gestart als projectleider bij de City Deal. Wat is precies je rol hierbij?
“Eigenlijk is mij gevraagd om aanjager, facilitator en ondersteuner ineen te zijn voor de City Deal Kennis Maken. Ik ben daarvoor bij het Regieorgaan SIA gedetacheerd. Dit impliceert dat ik momenteel met alle partijen kennis maak door het land heen, een inventarisatie maak van waar we reeds staan met verbindende concepten in alle steden, maar juist ook van wat er nog ontbreekt. Ik zet de strategie voor de City Deal op, verbind het netwerk op landelijk niveau en zorg er met name in het eerste jaar voor dat alle betrokken partijen tot een concrete agenda komen in hun stad en hiervoor de eerste stappen zetten.”

Kun je kort beschrijven wat de City Deal precies inhoudt? Wat willen de ondertekenaars met elkaar bereiken? En hoe ga jij daarbij helpen?
“De City Deal Kennis Maken wil een versnelling tot stand te brengen in het oplossen van maatschappelijke opgaven van steden door onderzoekers, docenten en studenten hierbij grootschalig te betrekken. Negen kennissteden hebben reeds getekend: Delft, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Wageningen. Amsterdam heeft aangegeven ook dit jaar te zullen tekenen. De steden in het Netwerk Kennissteden Nederland hebben een unieke uitgangspositie voor kenniscirculatie, omdat zij universiteiten, hogescholen en ROC’s in hun stad hebben. Daarnaast zorgt deze verandering ervoor dat er een rijke leeromgeving voor studenten wordt gecreëerd, en er door de intensieve samenwerking met de stad wordt gewerkt aan het verbinden van alle groepen in de stad: de campusbubbel wordt zo doorbroken.”

Rowinda Appelman. Foto’s: Regieorgaan SIA/Bart van Vliet.

In welke fase zit de City Deal nu?
“De City Deal zit nog in de beginfase. Eind februari is die officieel ondertekend en begin mei heeft er een bestuurdersdiner voor deze City Deal plaatsgevonden. Sinds het ondertekenen worden in elke stad de partijen bij elkaar gehaald, kerngroepen gevormd en een eerste verkenning voor samenwerking opgezet voor City Deal thema’s. Je ziet dat dit in sommige steden soepeler verloopt dan in andere. Veel steden hebben reeds een los samenwerkingsconvenant met sommige van hun kennisinstellingen. Dit helpt het proces, maar verwart tegelijkertijd ook hoe deze twee straks naast elkaar bestaan of juist in elkaar overvloeien. Al deze punten worden dit jaar besproken en vormgegeven; het is de kunst hierbij het hele netwerk bijeen te brengen en te zorgen dat alle steden vanuit de City Deal doordenken over een goede implementatie.”

Komt het netwerk vaak bij elkaar?
“Voor eind september wordt nu een ambtelijke bijeenkomst opgezet om door te praten met alle steden over het proces tot nu toe. Waar loopt men tegenaan en hoe willen wij de City Deal zien per stad, regio en op landelijk niveau. Daarnaast wordt een landelijke carrousel opgezet om in elke City Deal stad te laten zien wat er al gebeurt met behulp van thema’s en uitwisseling: zo inspireer je elkaar, leer je van elkaar en kijk je waar opties voor verdere verbinding en kopiëren zitten. Er wordt nagedacht over onderzoek naar de impact van een rijke leeromgeving op de studenten, docenten en stad als geheel, en er worden lijnen opgezet voor een goede implementatie van de City Deal in de komende jaren.”

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *