Met die informatie kunnen dan verbouwingen worden voorbereid, energiebesparende maatregelen worden bedacht of bijvoorbeeld zorgoplossingen aan huis worden geselecteerd. Uiteindelijk kunnen bewoners veel directer invloed uitoefenen op de inrichting van hun woning of wijk. In vijf steden in Noord-Brabant is dit platform eerder dit jaar in gebruik genomen. Het platform in kwestie heet Woonconnect. Daarop zijn nu 100.000 woningen in de zuidelijke provincie aangesloten.

Een ingediende motie om ook de gemeente Den Haag te bewegen concrete stappen te zetten naar deze grootscheepse digitalisering van woningen, werd begin deze maand aangenomen door de gemeenteraad.