Donderdag hoorzitting duurzaam voedsel in Tweede Kamer

Donderdagmiddag komt de vaste kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bijeen voor een hoorzitting over het onderwerp ‘Voedsel: Duurzame en gezonde keuzes voor consumptie’. In vier blokken komen diverse experts aan het woord over o.a. het gedragsperspectief op voedselconsumptie, duurzame voedselsystemen, het tegengaan van verspilling en de relatie van voedsel met de Nederlandse landbouw.

Als achtergrond bij de hoorzitting is een aantal position papers ingezonden naar de vaste kamercommissie. Hieronder ook een position paper van de City Deal Voedsel op de Stedelijke Agenda. Daarin pleiten de 12 deelnemende steden voor de voortzetting van de nationale Voedselagenda die onder het vorige kabinet is ingezet en het verhogen van het tempo van de voedseltransitie. Hiertoe doen de steden een aantal aanbevelingen op het gebied van economie en innovatie, het terugdringen van voedselverspilling en het versterken van regionale voedselsystemen en gezonde voedselomgeving en voedseleducatie.

Ook stellen de steden voor om samen met het Rijk een aantal pilots te starten die kunnen leiden tot de ontwikkeling van een monitoringsinstrument voor effectieve integrale voedselaanpakken. En de steden benadrukken de rol die de stad kan spelen in de nationale dialoog rond voedsel.

“Voedseltransitie is een urgent vraagstuk. We gooien veel te veel voedsel weg en eten vaak ongezond. Daarbij zij we ons ook steeds minder bewust van de herkomst van wat we eten. Omdat gezond eetgedrag van jongsafaan begint, willen we het bewustzijn van en kiezen voor gezonde voeding aantrekkelijk en makkelijk maken. En we zien dat noodzakelijke innnovaties naar duurzame voedselsystemen vaak regionaal ontstaan, dus we willen het delen van die innovaties tussen steden bevorderen. Dit alles hebben in ons position paper benadrukt”, licht projectleider Henk Renting van de City Deal toe. “Ik heb er alle vertrouwen in dat de Tweede Kamer inziet hoe belangrijk en urgent het voedselvraagstuk is en samen met de steden versneld wil werken aan de benodigde transitie.”

Lees meer over de hoorzitting en het position paper van de City Deal op de website van de Tweede Kamer

In de City Deal Voedsel op de stedelijke agenda streven twaalf steden met drie ministeries en de provincie Gelderland samen naar een verbetering van het Nederlandse Voedselsysteem.

Update 19 april

Inmiddels is de kamerbrief ‘Accenten in het voedselbeleid voor de komende jaren‘ verstuurd. De City Deal Voedsel op de Stedelijke agenda wordt daarin genoemd als goed voorbeeld van het oppakken door gemeenten van het voedselbeleid. In de brief stimuleren minister Schouten (LNV) en staatssecretaris Blokhuis (VWS) andere gemeenten om zich bij dergelijke initiatieven aan te sluiten.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *