Drie nieuwe partners voor City Deal Elektrische Deelmobiliteit

Woensdag 18 december 2019 heeft de City Deal Elektrische Deelmobiliteit er in bijzijn van minister Stientje van Veldhoven drie nieuwe partners bijgekregen. Tijdens het bijtekenmoment werden ook nieuwe partners verwelkomd bij de Green Deal Autodelen II, die zich richt op autodeelprojekten in de regio. Doel van de City Deal Elektrische Deelmobiliteit is het versnellen van de doorbraak naar het gebruik van elektrische deelmobiliteit in stedelijke gebiedsontwikkeling, wat moet leiden tot minder uitstoot, goedkopere woningen, een slimmer energiesysteem en meer ruimte voor bijvoorbeeld groen of kinderspeelplaatsen.

De City Deal is net als de Green Deal opgenomen in het klimaatakkoord en wordt ondersteund door het interbestuurlijke programma AgendaStad waarin steden, Rijksoverheid, maatschappelijke partijen en het bedrijfsleven samenwerken aan het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid in Nederlandse steden.

De drie nieuwe partners zijn AM Inspiring Space, ForumInvest en BuurAuto. Met hun toetreding komt het totaal aantal ondertekenaars van de City Deal op 20 gemeenten, autodeelaanbieders, belangenorganisaties en het Rijk (de ministeries van BZK, I&W en EZK). Hun aansluiting is het gevolg van het succes van deze City Deal en past goed bij de doelstelling van Agenda Stad om succesvolle deals op te schalen.

 

Over de city deal

De City Deal ‘Elektrische deelmobiliteit in stedelijke gebiedsontwikkeling’ is op 5 februari 2018 getekend door het ministerie van BZK met als doel innovatieve woningbouwprojecten op te leveren met een grote rol voor elektrische deelauto’s. De oorspronkelijke deelnemende partijen waren de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de provincie Zuid-Holland, grote private partijen en de steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Amstelveen, Amersfoort en Apeldoorn die samen ervaring opdoen met het delen van elektrische auto’s in combinatie met door woningen opgewekte zonne-energie.

 

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *