Erasmus Universiteit wil positieve impact creëren in de stad

Dit gaat over de City Deal City Deal Kennis Maken

Op 2 september presenteerde de Erasmus Universiteit tijdens de opening van het academisch jaar haar nieuwe strategie: ‘Creating Positive Societal Impact- The Erasmian Way’. Als kenniscentrum midden in de maatschappij wil de universiteit meer positieve maatschappelijke impact creëren in Rotterdam.

Dit artikel hoort binnen het overkoepelende model voor verbinding met de samenleving bij het radar Organisatie & Sturing en Meerwaarde & Vaardigheden.

Al sinds de oprichting van heeft de Erasmus Universiteit een nauwe band met de stad Rotterdam. Het waren de Rotterdamse ondernemers die behoefte hadden aan kennisontwikkeling en meewerkten aan de stichting en instandhouding  van de universiteit onder de naam Nederlandse Handels-Hoogeschool. Sinds 2010 hebben stad en universiteit officieel een samenwerkingsverband opgezet om de verbinding te versterken en praktijk en theorie aan elkaar te koppelen, en zeker aan de behoefte vanuit de stad.

Grote vraagstukken in de samenleving

Met de grote vraagstukken die er in Rotterdam liggen, maar ook breder in de maatschappij, wil de universiteit met de nieuwe strategie de band met de samenleving nog verder versterken. Door haar studenten op te leiden tot maatschappelijk betrokken denkers zodat ze als leiders de vraagstukken van morgen kunnen oplossen, vertelt Brigitte Widdershoven, hoofd Academische Zaken van de EUR. “Maatschappelijke onderwerpen gaan nadrukkelijker deel uitmaken van het onderwijs. Ook investeert de universiteit in vernieuwing van onderwijsmethoden die tegemoet komen aan de behoeften van nieuwe generaties studenten, zoals design-thinking. Van klimaatverandering, demografische veranderingen, uitsluiting tegengaan tot  digitalisering. We willen  positieve impact creëren. The Erasmian Way is dan ook: betrokken bij de maatschappij, kosmopolitisch en ondernemend.”

Studenten in de collegebanken. Foto: Erasmus Universiteit.

Impact als derde pijler

Impact is dan ook vanaf nu de derde pijler van de Erasmus Universiteit naast onderwijs en onderzoek. “Dat heeft veel effect op je universiteit”, vertelt Widdershoven.“Natuurlijk op je loopbaanbeleid, maar het vraagt ook bijstelling van je profiel en je onderwijs. Hoe bed je maatschappelijke vraagstukken in? Er is meer interdisciplinariteit nodig. Grote vraagstukken als de energietransitie, -zo’n 30 procent van de CO2-uitstoot in ons land komt hier uit de havens-, kun je niet met één discipline oplossen.” Maar de werkdruk is al groot bij wetenschappers en docenten. Nu impact op gelijke hoogte is gesteld met de twee andere pijlers gaat de universiteit ook kijken hoe ze onderzoek anders gaat waarderen. Widdershoven: “We moeten zoeken naar de balans. We gaan dat de komende jaren verder uitwerken met vertegenwoordigers uit de universiteit.”

Onderzoek

In het onderzoek legt de universiteit de komende jaren een grotere nadruk op samenwerking tussen de verschillende vakgebieden en met (lokale) partners. Overigens is de ambitie om door de verbinding en interactie tussen wetenschap en samenleving de sociale en economische impact te vergroten niet nieuw. De universiteit heeft al drie onderzoeksprojecten, initiatives, lopen waarin wetenschap en samenleving verbonden worden. Zo onderzoeken wetenschappers van vier verschillende disciplines in het Initiative ‘Dynamics of Inclusive Prosperity’ hoe zoveel mogelijk mensen van welvaartsgroei kunnen profiteren. Het meerjarig multidisciplinair onderzoek Smarter Choices for Better Health heeft als doel zorgsystemen eerlijker en effectiever in te richten. Met het Erasmus Initiative ‘Vital Cities and Citizens’ wil de Erasmus Universiteit bijdragen aan de kwaliteit van leven in stedelijke gebieden. Met de nieuwe strategie wil de universiteit een nieuw initiative opstarten gericht op het toepassen van digitalisering in de samenleving.

Daarnaast gaan onderzoekers, wetenschappers en studenten van de Erasmus Universiteit nauw samenwerken met de universiteiten in Delft en Leiden. Een voorbeeld is de samenwerking met Erasmus MC en de TU Delft over de uitdagingen op medisch, technisch en economisch gebied. De medische wetenschap wordt bijvoorbeeld steeds technischer. Deze heeft daarom juist de sociale wetenschappen nodig voor vraagstukken zoals implementatie van nieuwe technieken, ‘governance’ en financiering van het stelsel.

De campus. Foto: Erasmus Universiteit.

Design School

Om de verschillende disciplines één plek te geven waar ze kunnen samenwerken is de universiteit bezig met de oprichting van een Design School, een locatie op de campus. “Hier gaan studenten en onderzoekers vanuit de verschillende disciplines samenwerken”, vertelt Widdershoven. “Studenten willen echt iets toevoegen aan de samenleving, ze willen echt van betekenis zijn. De Design School wordt daadwerkelijk een gebouw, een atelier, waar we mensen kunnen samenbrengen. Vanaf dag één sluiten onderzoekers hierbij aan . Samen met maatschappelijke partners, overheden en het bedrijfsleven gaan we complexe maatschappelijke vraagstukken bestuderen en innovaties ontwikkelen .”

Ook gezondheidszorg zal er een belangrijk thema zijn. “Van curatieve zorg tot preventieve zorg. Dit thema wordt steeds belangrijker in de samenleving. Het is een van de grootste groeisectoren in ons land. Daar willen we verder op inzetten en toepassingen vormgeven.”

KennisWerkPlaatsen

De Erasmus Universiteit werkt nauw samen met gemeentelijke instellingen en met bedrijven in de regio. Deze samenwerkingsverbanden zullen de komende jaren uitgebreid worden. Daarbij willen we ons actief bezighouden met de aanpak van de meest hardnekkige problemen van de stad. Een lopende samenwerking met Rotterdam en hogescholen vindt plaats in een aantal KennisWerkPlaatsen in de stad. Hier werken wetenschappers van verschillende disciplines en vertegenwoordigers van de gemeente en andere kennisinstellingen samen aan kennisvragen uit de stad. “Doel is om meer van elkaar te weten te komen wat er nodig is vanuit de stad. Denk aan thema’s als leefbare wijken, talent, stedelijke arbeidsmarkt en urban big data. De vraag vanuit de gemeente is leidend. “Uit die kenniswerkplaatsen zijn allerlei netwerken ontstaan. Mensen die met een zelfde thema bezig waren, maar elkaar nog niet eerder hadden ontmoet, kwamen bij elkaar. Die netwerkvorming is een mooie spinoff. Het heeft geleid tot masterclasses en onderzoek, waaronder een onderzoek naar sociale cohesie en buurtpreventie dat deze maand is aangeboden aan de gemeente.”

De komende tijd nodigt de universiteit nadrukkelijk maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven uit om samen te werken. Docenten en studenten krijgen volop ruimte om te experimenteren met onderwijsvernieuwing. Het is de nieuwe manier van werken van de Erasmus Universiteit. En die past bij deze tijd, stelt Widdershoven. “Er liggen hier enorm veel vraagstukken om op te pakken. De stad is ons laboratorium. Je kunt het van afstand analyseren of je kunt ermee aan de slag gaan. En zo daadwerkelijk een positieve maatschappelijke impact realiseren.”

 

De campus van de Erasmus Universiteit. Foto: Erasmus Universiteit/Chris Gorzeman.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *