Europese Agenda Stad: eerste aanpassing Europese regelgeving een feit

De Europese Commissie heeft recent bekendgemaakt dat de regels voor staatssteun worden vereenvoudigd. De vereenvoudiging betreft een aanpassing van de zogenaamde Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) voor staatssteun. Dit leidt er onder meer toe dat staatssteunregels beter afgestemd worden op die van de Europese structuurfondsen, wat de administratieve lasten voor steden verlicht en de toegang tot Europese fondsen vereenvoudigt.

Stroef werkende regelgeving

De aanpassing is mede gebaseerd op een van de praktijkvoorbeelden van stroef werkende regelgeving  op stedelijk niveau, die het Kenniscentrum Europa Decentraal (KED) op 30 mei 2016 presenteerde bij de ondertekening van het ‘Pact van Amsterdam’. Bij die gelegenheid werd de Europese Agenda Stad gelanceerd. Betere regelgeving en betere financiering zijn twee van de  kerndoelen van de Europese Agenda Stad.

BRIDGE!

KED verzamelde de voorbeelden in opdracht van het programma Agenda Stad van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en publiceerde ze in het rapport BRIDGE!. In het rapport wordt in de casus Energy Store onder meer geconcludeerd dat projecten die gefinancierd worden met Europese fondsen door conflicterende regels en dubbeling van procedures vaak moeilijk in overeenstemming te brengen zijn met het staatssteunregime. Dit knelpunt is met steun van BZK door het Huis van de Nederlandse provincies ingebracht bij het REFIT-platform. Dat heeft de problematiek erkend en aanbevelingen gedaan voor verbetering, waarin het voorbeeld uit Bridge! ook met name wordt genoemd.

‘REFIT-route’ en Europese Partnerschappen

De REFIT-opnie heeft nu  dus geleid tot vermindering van de administratieve lasten voor gemeenten en provincies. Dit eerste concrete resultaat op het gebied van betere regelgeving en financiering laat zien dat de ‘REFIT-route’ werkt voor de Europese Agenda Stad. Dat is belangrijk, omdat die route waarschijnlijk ook bruikbaar is voor de komende voorstellen voor betere regelgeving vanuit de Partnerschappen van de Europese Agenda Stad. In het Pact van Amsterdam zijn 12 prioritaire thema’s overeengekomen, op het gebied van Smart, Sustainable en Inclusive Cities. In die partnerschappen werken meer dan 80 Europese steden en hun koepelorganisaties samen met Lidstaten, de Europese Commissie en stakeholders, om voorstellen uit te werken op het gebied van Betere Regelgeving, Betere Financiering en Betere Kennisdeling. De eerste voorstellen worden naar verwachting eind juni gepubliceerd.

Meer informatie: 
Opinie V3A van het REFIT-platform
Website van het BRIDGE!-rapport
Website van de Europese Agenda Stad

 

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *