Evaluatie Verwey-Jonker Instituut onderstreept succes City Deal Inclusieve Stad

Een flexibel budget geeft sociaal werkers veel ruimte en de mogelijkheid om buiten de gebaande paden te denken en handelen. Daardoor kunenen mensen beter geholpen worden, aldus het Verwey-Jonker Instituut dat de City Deal Inclusieve Stad evalueerde.

In de City Deal hebben Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad, samen met het Rijk, afgelopen jaar geëxperimenteerd met alternatieve ondersteuningsvormen voor kwetsbare inwoners met complexe problematiek, met als doel betere ondersteuning bieden tegen hetzelfde budget.Het Verwey-Jonker Instituut concludeert in het rapport ‘Doen wat nodig is voor inwoners’ dat het kostenbewustzijn onder sociaal werkers toeneemt als zij meer keuzevrijheid hebben in de inzet van het budget voor maatwerk. De sociaal werkers ervaren hun werk daardoor ook als effectiever en bevredigender. Samen met inwoners zoeken naar eenvoudige maatwerkoplossingen kost weliswaar vaak meer tijd dan het toepassen van een formele regel, maar levert uiteindelijk ook meer op. De nieuwe aanpak wordt door inwoners gemiddeld met een 8,5 beoordeeld. Zij voelen zich beter en zijn minder depressief, zo blijkt uit het onderzoek onder ruim 85 casussen, waarbij 52 huishoudens en 43 sociaal werkers geïnterviewd zijn.

Vervolg

De vijf steden gaan de komende twee jaar samen met rijksuitvoeringsorganisaites door met de aanpak. De steden Amsterdam, Den Haag, Delft en Tilburg sluiten zich ook aan zetten onder de noemer ‘Eenvoudig Maatwerk’ in op het voorkomen van onnodig hogere schulden en menselijk leed als gevolg van bureaucratie. Hierin werken zij samen met onder andere het CJIB, SVB en CAK.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *