Het groeiende belang van de stad in Europa

De belangrijke rol van de stad wordt steeds meer door de Europese Commissie erkend. Met het Pact van Amsterdam en de lancering van de Urban Innovative Actions is dit ook vastgelegd. URBACT is al meer dan 10 jaars een Europees kennisuitwisselingsprogramma dat door de Europese Commissie wordt gefinancierd. Het programma richt zich op een duurzame geïntegreerde ontwikkeling van steden. Want steden spelen een sleutelrol binnen de complexe veranderingen van onze samenleving. Door middel van kennisuitwisseling van steden in Europa komen nieuwe inzichten naar voren en wordt, samen met experts, gewerkt aan nieuwe duurzame oplossingen in steden.

Op woensdag 7 december organiseert URBACT in Den Haag de infomiddag ‘Kansen voor- en resultaten van internationale samenwerking’

De stad als belangrijke schakel in Europees beleid

De Infomiddag geeft u meer informatie over de volgende onderdelen:
– Deelname aan de netwerklunch van 12:30 – 13:30
– De stad als belangrijke schakel in Europees beleid
– Deelnemen aan het URBACT programma (Call voor ‘Good Practices’)
– Gebruik maken van de resultaten en de huidige stand van zaken URBACT III
– Informatie over financiële randvoorwaarden
– Ervaringen van deelnemende steden
– Informatie over Urban Innovative Actions

De bijeenkomst is gericht voor iedereen die interesse heeft in duurzame stedelijke ontwikkeling. Deelname aan URBACT is met name gericht op steden, maar de thema’s waar aan gewerkt wordt en de resultaten van de URBACT netwerken zijn relevant voor alle stedelijke stakeholders.

De bijeenkomst vindt plaats bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Den Haag.

Meer informatie en aanmelden

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *