Groen licht voor nieuwe Europese Partnerschappen

Bratislava. Foto: Flickr Creative Commons/Markusz
Bratislava. Foto: Flickr Creative Commons/Markusz

Op 4 oktober 2016 besloten de deelnemers aan de DG-bijeenkomst voor Stedelijk Beleid in Bratislava tot de start van vier nieuwe Partnerships voor Europese Agenda Stad (Urban Agenda for the EU).

Als dit soort bijeenkomsten over de Europese Agenda Stad gaan zijn ze breed samengesteld: behalve de EU-lidstaten waren de Europese Commissie, het Comité van de Regio’s, EUROCITIES en CEMR aanwezig. Daarnaast waren verschillende partnerlanden en andere stakeholders present, zoals het Europese Economisch en Sociaal Comité, URBACT en de Europese Investeringsbank.

Partnerschappen

Ook de eerste vier Partnerschappen (Affordable Housing, Air Quality, Inclusion of Migrants and Refugees en Urban Poverty) waren vertegenwoordigd in Bratislava. Deze Partnerschappen, die tijdens het Nederlands EU-voorzitterschap begonnen als pilots, zijn inmiddels volledig operationeel en zullen hun ervaringen actief delen met de nieuwe Partnerschappen.

bratislava

DG-bijeenkomst voor Stedelijk Beleid in Bratislava.

Europese Agenda Stad

Het besluit werd genomen op basis van een gezamenlijk voorstel van de EU-voorzitter Slowakije, de Europese Commissie en Nederland. Ons land speelt een ondersteunende rol in de uitvoeringsfase van de Europese Agenda Stad, nadat deze formeel werd vastgelegd in het Pact van Amsterdam tijdens het Nederlands voorzitterschap in de eerste helft van dit jaar. Dit voorstel ontving brede steun van alle aanwezige partijen.

Thema’s

De thema’s van de nieuwe Partnerschappen zijn:

  • Jobs and Skills in the Local Economy – gecoördineerd door Roemenië, de steden Rotterdam (Nederland) en Jelgava (Estland).
  • Circular Economy – gecoördineerd door de stad Oslo (Noorwegen).
  • Urban Mobility – gecoördineerd door Tsjechië en de stad Karlsruhe (Duitsland).
  • Digital Transition – gecoördineerd door Estland, de stad Sofia (Bulgarije) en de stad Oulu (Finland).

Pan-Europees samenwerken

Het besluit is een belangrijke stap bij het behalen van een van de centrale doelen van de Europese Agenda Stad: het vormen van twaalf thematische Partnerschappen. Partnerschappen zijn een nieuwe vorm van multi-level, pan-Europees samenwerken. Ze brengen experts bijeen uit steden, regio’s, koepelorganisaties, de Europese Commissie en andere relevante organisaties, die werken aan voorstellen voor betere regelgeving, betere financiering en betere kennisuitwisseling voor steden op Europees niveau.

Overweldigende belangstelling

Met name van steden was de belangstelling voor de nieuwe Partnerschappen overweldigend. Het aantal aanmeldingen (meer dan 200) moet de komende tijd dan ook nog worden teruggebracht naar maximaal vijf steden per Partnerschap (nieuwe aanmeldingen zijn niet langer mogelijk). De nieuwe coördinatoren zullen per Partnerschap een gezamenlijk visiedocument opstellen, waarin zij aangeven op welke uitdagingen zij zich willen richten. De nieuwe Partnerschappen gaan in januari 2017 van start.

Tegelijk begint de voorbereidende fase voor de volgende vier Partnerschappen op de thema’s Energy Transition, Sustainable Use of Land and Nature-Based Solutions, Climate Adaptation en Innovative Public Procurement. Het voornemen is over deze Partnerschappen te besluiten tijdens de volgende DG-bijeenkomst, op 4 april 2017, onder het Maltees voorzitterschap.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *