Herontwikkeling stad nodig voor 230.000 extra woningen in 2030

Zeven gemeenten in de Zuidelijke Randstad hebben gisteren op het provinciehuis in Den Haag de City Deal ‘Binnenstedelijk Bouwen en Transformatie’ gesloten met het Rijk, de Provincie Zuid-Holland, Bouwend Nederland, Vastgoed Belang, Vereniging Deltametropool, Neprom, IVBN, Watertorenberaad en BNG Bank.

Met de deal geven de overheden, betrokken organisaties en bedrijven invulling aan de grote, en immer groeiende, behoefte aan woningen in de steden van de Zuidelijke Randstad. Tot 2030 zijn namelijk maar liefst 230.000 extra woningen nodig.

Vaart maken

Om daarin te voorzien is herontwikkeling van leeggekomen gebieden en gebouwen noodzakelijk. Want zo rekent gedeputeerde Adri Bom-Lemstra van de Provincie de ondertekenaars voor: “Voor een deel van die woningen zijn al goede plannen gemaakt. Voor een groot deel echter is dat nog niet gebeurd: 90.000 woningen. We moeten met zijn allen vaart maken om dit op te lossen. Dat kan je niet alleen als gemeente of provincie, maar dit moeten we gezamenlijk doen. Met deze City Deal moeten we elkaar opzoeken. Ik ben blij dat we met zijn allen met deze City Deal de intentie onderschrijven om dit te doen.”

Intensieve samenwerking

Dit doel kan alleen maar gerealiseerd worden via nieuwe vormen van aanpak en samenwerking. Daarom is er anderhalf jaar intensief samengewerkt in het kader van het bestuurlijk overleg MIRT (meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) om stedelijk wonen te stimuleren door beleggers, ontwikkelaars, corporaties, bouwende ondernemers, kennis- en maatschappelijke instellingen, steden, provincie, Rijk en andere partijen in de Zuidelijke Randstad.

Met deze City Deal hebben de zeven gemeenten ieder een eigen transformatieopgave opgesteld die ze willen volbrengen. Er zijn bewust verschillende soorten projecten gekozen om als voorbeeld te dienen voor de belemmeringen die moeten worden opgelost in de Zuidelijke Randstad. Van kantoren, zorgvastgoed, bedrijventerreinen tot havengebieden.

Structurele leegstand

Zo werkt de gemeente Dordrecht aan de ontwikkeling van de Spuiboulevard. “We kampen daar met 40 procent structurele leegstand”, vertelt Wethouder Piet Sleeking (Ruimtelijke Ordening) van Dordrecht. “Er moet echt iets gebeuren. We willen de boulevard bij het station meer kantoorfunctie geven, de rest moet getransformeerd worden naar woningen. Samen met ontwikkelaars en Rijksvastgoed kijken we hoe we dat kunnen doen.” Die samenwerking is precies de meerwaarde van deze City Deal volgens Sleeking: “Je staat open voor elkaars wensen. Dordrecht alleen krijgt dit niet voor elkaar. Dit kan een mooie impuls geven om binnenstedelijke ontwikkelingen van de grond te krijgen.”

De gemeente Den Haag heeft naar aanleiding van deze City Deal een pilotproject opgezet: bedrijventerrein Binckorst, net buiten het centrum van de stad. Wethouder Boudewijn Revis (Ruimtelijke Ordening) van Den Haag is het ermee eens. “Dit is een mooie plek in de binnenstad waar grootschalige ontwikkeling mogelijk is. Het is een prachtige kans om daar iets te ontwikkelen. Deze City Deal vergemakkelijkt dat. Omdat je zo goed met elkaar in gesprek bent. Het is belangrijk dat je elkaar vindt. De deal drukt deze intentie uit.”

Regelgeving

Door elkaar te vinden verwachten de ondertekenaars dat plannen beter uitvoerbaar zullen worden in de City Deal, bijvoorbeeld via het verbeteren van de planopzet, heroverweging van beleid en met nieuwe financieringsvormen plus maatwerk bij het toepassen van regelgeving. “Het openbaar bestuur moet flexibel en adaptatief zijn en vooral opereren in regionale netwerken. Deze City Deal laat avant la lettre zien hoe belangrijk dat is”, stelde Gert-Jan Buitendijk, directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties van BZK bij de ondertekening. “Deze City Deal is er een van aan de slag gaan. Laten we nu ook doorpakken. Het is mooi dat er veel marktpartijen aan meedoen. Ik wens dat we elkaar blijven aanspreken.”

Agenda Stad

De City Deal Binnenstedelijk Bouwen en Transformatie is de zesde City Deal die in het kader van de Agenda Stad door de verschillende partijen is ondertekend. Andere partijen kunnen zich later in het proces aansluiten.

_MG_7689

De ondertekenaars van de City Deal in het Zuid-Hollandse Provinciehuis.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *