Investering in groen en water rond steden blijft achter

Investeringen in groen en water voor recreatie in en om steden blijven achter. Dat staat in een recent rapport van de Gezondheidsraad. Recreatie is belangrijk voor de volksgezondheid. De raad beveelt steden daarom aan om de mogelijkheden voor recreatie uit te breiden.

De bevolking in steden blijft groeien en door vergrijzing gaan meer mensen recreëren. Bomen vangen ook fijn stof af. Dat draagt bij aan de gezondheid, waardoor kosten van de zorg lager uitpakken.

City Deal

Zeven steden sloten zich al aan bij de City Deal ‘Waarden van groen en blauw in de stad’. Binnen de City Deal werken ze aan een tool die de waarde van natuur in geld uitdrukt. Dat helpt bij de gemeentelijke besluitvorming. Deze steden zien natuur als een wezenlijke factor voor een goed vestigingsklimaat. Ze willen de waarden van natuurlijk kapitaal in de stad beter in geld uitdrukken. Het moet helpen bij beslissingen om te investeren in groen.

Baten van groen

De bedoeling van de City Deal is om 2 bestaande tools te verfijnen en samen te voegen. Het gaat om de TEEB-stadtool en Atlas Natuurlijk Kapitaal ANK (ANK). Het wordt mogelijk om locatiespecifieke baten te berekenen dankzij een koppeling tussen TEEB en ANK. Dat maakt schattingen nauwkeuriger. Hierdoor kunnen steden hun investeringen in groen en water beter onderbouwen.

Meer weten?

Dit bericht is eerder gepubliceerd op RVO.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *